خانه / صفحه اصلی / یکی از درد های عصر ما

یکی از درد های عصر ما

هرچند به تعبیر یکی از اندیشمندان، سخن از درد گفتن دل را به درد می آورد و خاطر ظریف برخی را خدشه دار وکام همیشه شیرین عده‌ی را تلخ می سازد؛ اما چاره‌ ای نیست و باید گفت و نوشت تا در قدم نخست درد‌ها شناسایی و تشخیص گردیده و در گام بعدی به درمان آن دردها پرداخته شود.

امت اسلامی در عصر حاضر از دردهای متعددی رنج می برد و بار فتنه‌های گوناگونی بردوشش سنگینی می‌کند، یکی از این درد های جانکاه و فتنه-های ویرانگر پدیده‏ی بی رویه و یا «حرب‏ی تکفیر» است که در جامعه‏ ی ما هم به نوعی وارد شده است.

و عده ای در دام آن فرو افتاده و دست و پا میزنند و از این طریق به پخش کینه و نفرت در میان اهل ایمان مشغول اند؛ از این‌رو ضروری می نماید تا در روشنی نصوص شرعی و گفتار علمای ربانی –هرچند به طور فشرده- به تبیین آن بپردازیم.

شیخ محمد غزالی مصری رحمه الله در مورد خطرناک بودن این پدیده در کتاب ارزشمندش: «دستور وحده الثقافیه بین المسلمین » چنین اظهار نظر می کند:

«رغبت به تکفیر دیگران و کسر شأن و ترور شخصیت و ایراد تهمت به افراد، بیماری روانی زشت و بسیار خطرناکی است».
در ادامه مطلبش شیخ غزالی رحمه الله به این نکته هم اشاره می کند که: انتساب این افراد بیمار به اسلام و یا بهره مندی شان از موقعیت های بالای دینی هیچ سودی برای شان نداشته و چنین افرادی از اسلام بیگانه بوده و موانعی بر سر راه اسلام به شمار رفته و لکه‌ی نازیبایی بر چهره اسلام خواهند بود.

و اشاره‏ی زیبایی به نکته ظریفی می شود که واقعا هم تأمل بر انگیز است، گاهی ثواب‌گفته برخی از مایان دیگران را متنفر می‌سازیم، ایمان‌گفته دیگران را تکفیر می‌کنیم، افتخارانه اهل خشم، خشونت و تندخویی ایم! در حالی که وقتی به زندگی مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم دقت می‌نماییم، متوجه می‌شویم که رسول الله صلی الله علیه وسلم: «اهل دوستی و مهربانی بودند. برای پوشانیدن عیب و نقص دیگران از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزیدند و دست افتادگان و سقوط کنندگان را برای برخاستن دوباره می گرفتند و آنان را رسوای عام و خاص نمی نمودند». (شیخ محمد غزالی مصری، همان اثر ص۳۱۳).

در عصر حاضر با کمال تأسف با پدیده و موجی روبرو هستیم که از افشاگری لغزش‌های دیگران لذت می برد، از تکفیر و تفسیق اهل ایمان خوشحال و مسرور می شود، از ترور شخصیت های معنوی و حقیقی امت اسلامی ابایی ندارد و این حالت سبب شده است که فاصله‌ها در میان فرزندان امت اسلامی زیاد شود و بذر کینه و عداوت در میان فرزندان امت اسلامی گسترش یابد و از این آب گل آلود، دشمنان قسم خورده‏ی این امت، ماهی‌های دلخواه شان را گرفته و استعدادها و توان مندی‌های ناب فرزندان این امت صرف درگیری‌های بیهوده‏ی خودی شده و در جهت تضعیف هم‌دیگر به کار افتد، این حالت رقت بار را با گوشت و پوست و استخوان در حالی لمس نموده و خون دل می خوریم که فرمایشات زیبا و دلربای قرآنی چشمان قلب ما را نوازش داده و حالات اهل ایمان در میان شان را به این قشنگی به تصویر می کشد: «أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ» (فتح/۹). در برابرکافران تند و سرسخت، و نسبت به یکدیگر مهربان و دل‌سوزند. هرکدام ما باید این سؤال را از یکدیگیر بپرسیم که این مهربانی و دلسوزی امروزه در میان اهل ایمان به چه میزان است؟ و آن سرسختی و تندی با کفار در چه سنجه ای قرار دارد؟

آیا فضا و حالت کنونی مسلمانان در اغلب موارد عکس چیزی نیست که در قرآن‌کریم ترسیم و دعوتگران مخلص این امت با تأسی از کلام الله بر آن تاکید ورزیده اند که به عنوان نمونه به خاطره ای که شیخ محمد غزالی رحمه الله از امام شهید حسن البناء رحمه الله روایت می کند، بسنده می نماییم.

«روزهایی که محصل پر شور و نشاطی بودم به او گفتم چرا علیه فلان و فلان، اقدام افشاگری نکنیم و از ایشان اعلان انزجار ننماییم؟

ایشان بلا فاصله و با حالتی جدی به من نگریست و فرمود: به خود اجازه مده که در مورد هیچ کس نقطه‏ی سیاهی در قلب تو قرار داشته باشد. من عمل‌کرد ایشان را نمی پسندم؛ اما برای آنان امید هدایت و سعادت دارم!

به گونه‌ای به سمت او نگاه کردم که انگار درست متوجه سخن او نشده ام اما او با مهربانی و عطوفت بسیار پرسید: چرا باید کینه‏ی دیگران را در دل داشته باشی؟!

سال‌ها بعد به برخی از اسرار عظمتی که در روح و شخصیت بلند آن بزرگوار و رادمرد قرار داشت پی بردم و گوشه‌ای از میراث نبوّت را در مورد محبت به مردم در اخلاق امام حسن البنا رحمه الله دیدم که برای خطاکاران اندوه‌گین می‌گردید و در عین حال توبه و بازگشت را برای شان آرزو می نمود» (همان اثر:صص۳۱۸- ۳۱۹). شیخ غزالی رحمه الله به تایید خاطره‏ی فوق چنین ابراز نظر می کند:

“مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم پس از فاجعه‏ی أُحد نفرمودند: «پروردگارا! قوم مرا هدایت کن؛ زیرا ایشان ناآگاهند!»”.

وی ادامه می دهد: “کسی که همه هم و غمش متهم نمودن این و آن به کفر است و از خدمت و مجاهدت ایشان به خاطر اشتباهات‌شان چشم پوشی نموده و آنان را مورد ملامت قرار می دهد، فرد بیمار دلی بیش نیست!”

استاد سعید حوی در مورد حساس بودن قضیه تکفیر چنین می گوید: «حکم تکفیر موضوع شرعی ای است که الله متعال به وسیله‏ی آن در میان «خبیث» و «طیِّب» جدایی می اندازد؛ از این رو کسی که در مورد چنین موضوع مهمی حکم می نماید، لازم است که عالمی دارای اهلیت معتبر شرعی باشد». (ابو عبدالله الخطیب، التکفیر اخطاره و ضوابه: ص۱۴۳).

سیدنا علی بن ابی طالب امیر المؤمنین رضی الله عنه در مورد خوارج وقتی از ایشان پرسان می شود که آیا آنان کافر اند؟ در پاسخ می گوید: آنان از کفر فرار نموده اند! و اصرار می ورزد که آنان برادران ما هستند با وجودی که غلو و انحراف فکری شان از جاده حق برای همه روشن و هویدا بود! (همان اثر: ص۱۰۵).

نتیجه گیری:
از آنچه گفته آمدیم به این نتیجه می رسیم که:
• برای درمان درد چاره ای نیست جز آشکار ساختن درد تا به درمانی دست یافت.
• در این شکی نیست که پشت پرده‏ی بسیاری از نابسامانی های امت اسلامی بیگانگانی خزیده اند؛ اما از نقش خود نیز نباید غفلت نمود که هر آنچه با من کرد آن آشنا کرد!
• به تعبیر شیخ محمد غزالی رحمه الله «عقده حقارت»، «عقده خودخواهی»، «جهالت» و «تکبر» را به عنوان عوامل عمده در گسترش» حربه‏ی تکفیر» نباید از نظر دور داشت.
• حق «انصاف»، «اعتدال» و «توازن» را به هیچ صورت در زمینه‏ی اظهار نظر در مورد اندیشه‌ها و باورهای دیگران، نباید از یاد برد.

توصیه‌ها:
شیخ محمد غزالی رحمه الله توصیه‌های بسیار مهم و کارآمدی را در این زمینه دارد:
– جوانان مسلمان، معلمان، مربیان و واعظان بیدار باشند که با دقت و ظرافت و بررسی همه جانبه‏ی دنیوی و اخروی یک موضوع در مورد آن سخن بگویند و حکم صادر نمایند و با سخنان پراکنده و حساب نشده‏ی خود به دشمن فرصت سوء استفاده و ضربه زدن به اسلام را فراهم ننمایند.

– از آنهایی که «روح موضوع» را مورد بی توجهی قرار می دهند، پرهیز کنند.
– از تفرقه اندازان و جماعت ستیزان بر حذر باشند!
-از کسانی که علیه مسلمانان زبان به توهین و تهمت می گشایند و علیه دشمنان اسلام لب فروبسته اند، حذر کنند.

– کسی را می شناسم که تا کنون علیه صهیونیزم، صلیبی ها و کمونیسم و سکولاریسم چیزی ننوشته؛ اما علیه مسلمانانی که ممکن است در اندیشه و روش خود مصیب یا مخطی باشند کتابی را تالیف کرده است.

چرا آنجا لال شده ای؟ و اینجا بلبل زبانی می نمایی؟! اگر این اقدام مزدوری برای دشمنان هم نباشد، ما به افراد احمقی که از صغایر دیگران آشفته می شوند و از کبایر خویش چشم فرو می بندند، یا آنانی که با اهل ایمان از در خشم و خشونت وارد می شوند و دست دوستی در دستان دشمنان دین می نهند و ادامه دهنده‌گان راه خوارج در هر عصر و زمانی هستند، اعلان نارضایتی می نماییم!». (شیخ محمد غزالی مصری، همان اثر:صص۳۲۵-۳۲۶).

عبدالباری قانت

درباره ی سیــدامیــر قــریشــی

همچنین ببینید

گزارش کنفرانس: اسلام؛ دین اعتدال و میانه‏ روی

اسلام دین اعتدال و میانه روی است که در آیات و روایات زیادی بر این ...

خواهرم! این‏چنین می خواهمت!!!

خواهران مسلمان، نیمه ‏ی مکمل مردان و باعثه‏ ی بزرگی و منزلت شان اند. و ...

جایگاه مسجدالاقصی در اسلام

  نویسنده: احمد مخیمر برگردان: عبدالرحمن عزام پیوندِ قدسیت «مسجدالاقصی» با عقیده ی اسلامی از ...

گزارش از انجمن طبی اسلامی افغانستان در زون غرب

انجمن طبی اسلامی افغانستان در زون غرب در همکاری با جمعیت اصلاح، انجمن دکتوران چشم ...

کنفرانس درنگی بر سی و هشتمین سالروز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق به افغانستان

📖گزارش کامل کنفرانس بخش ارتباطات جمعیت اصلاح (زون غرب)، به هدف معرفی و بررسی ابعاد ...

گزارش از انجمن طبی اسلامی افغانستان (ایما) در زون غرب

إیما_AIMA (انجمن طبی اسلامی افغانستان) به سلسله‌ی فعالیت‌های طبی رضاکارانه‌ی خود که بصورت کاملا رایگان ...

اخلاق رسول اللهﷺ چگونه بود؟

حضرت محمد صلی الله و علیه والسلام: رسول الله صلی الله علیه وسلم با اخلاق ...

بیانیه ی اخوان المسلمین در پیوند اعلان قدس به عنوان پایتخت اسرائیل

در سایه ی کش و قوس های سیاست تند و تیز اداره ی جدید آمریکا، ...

قدس؛ یکِ مان خواهد ساخت!

قدس؛ سرزمینی است که خداوند متعال در آن برکت قرار داده و به میوه ها ...

گردهمایی بزرگ مردم هرات در دفاع وحمایت از قدس

از آن‌جایی‌که بیت المقدس قبله‌ی اول مسلمانان و شهر قدس پایتخت ابدی دولت فلسطین است. ...

مژده قرآنی به حامیان قدس!

صهیونیزم غدار و حامیان صلیبی شان باید بدانند که حساب قدس از سایر نقاط جهان ...

اقصی خود را بشناسیم!

نوشته: دکتر تیسیر رجب تمیمی برگردان: عبدالرحمن عزام به باور مسلمانان مسجدالاقصی بعد از مسجدالحرام ...

با پیشوایِ بزرگ مان

نوشته: محب الدین الخطیب ترجمه: عبدالرحمن عزام هرگاه نیرو و توانم در زمینه ی دعوت، ...

گزارش از انجمن طبی اسلامی افغانستان (ایما) در زون غرب

که به شب باید جستن وطن یار نهان را… چه خوش سخنی ایست که می ...

میلادمحبوب مان خجسته باد

هیئت رهبری و اعضای جمعیت اصلاح افغانستان – هرات (انجمن اخلاق و معرفت) سالروز میلاد ...

از محبــوب مــان بگـوئیـــم

رسالــۀ کوچکــی با محتوای بسیار زیبا به مناسبت ماه ربیع الاول از محبوب مان بگوئیم. ...

پیامبر صلی الله علیه وسلم در سه صد کلمه

نوشته: دکتر راغب سرجانی ترجمه: عبدالرحمن عزام با تولد محمد خاتم پیامبران الهی، پاکیزه ترین ...

زموږ د محبوب ﷺ (۱۰۰) خویونه!

۱ – پر لار باندی یې په ارامی او عزت تګ کاوه ۲ – د ...

انس بن نضر؛ یکی از جان فدایانِ راه پیامبر

منبع: سایت قصه الاسلام برگردان: عبدالرحمن عزام کوتاه سخن؛ انس فرزند نضر رضی الله عنه، ...

او؛ محمد، پیامبرِ خدا است

نویسنده: ایهاب کمال احمد برگردان: عبدالرحمن عزام پیامبر اسلام کسی است که خداوند مبعوثش نموده ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3