خانه / صفحه اصلی / چوایستاده ای دست افتاده گیر

چوایستاده ای دست افتاده گیر

 

تعاون و دست‏گیری، اخلاق نیکو و برخوردمناسب، از خودگذری و ایثار، رفتار سالم و… از جمله مسایل اصولی و بنیادینی اند که آثارشان در وجود هر یک از افراد جامعۀ اسلامی در قالب زندگی فرد، خانواده و جامعه باید به شکل واضح و آشکاری می بایست دیده شود.

با وجود همین ( پدیده‏های سالم اخلاقی) است که می توانیم یک جامعۀ اسلامی و غیراسلامی را از هم تفکیک نماییم.

در این میان، تعاون و همیاری در فرهنگ اسلامی، پدیده ای مورد تاکید است که باید انسان مسلمان بادرنظرداشت آن، برای دیگران مایۀ امید بوده و بسان شمعی جهت تنویر راه شان بسوزد و از روی ترحم و دلسوزی به همنوعان خویش بنگرد تا بدون رودربایستی؛ بلکه از روی مشوره و خیرخواهی، ایشان را به آینده متوجه سازد؛ تا باشد همچون الگوی نیک و اسوۀ حسنه، به او اقتدا نموده و حس اعتماد را در نهاد شان بکارد. و این امری است که هر مسلمان از عهدۀ انجام آن بر می آید.

با این وجود، آنچه در جامعۀ ما مایۀ تاسف و در خور اندوه است اینکه تعاون و همیاری به معنای واقعی کلمه، از جامعه رخت سفر بسته و کمتر بدان توجه صورت می گیرد.

تعاون و نیکوکاری علی رغم برداشت عامه، در میادین و مسایل مادی و مالی؛ چنانچه در بدایت امر ذهنیت ها بدان سو جهش می یابد، منحصر نبوده؛ بلکه دارای مجال‏ها و میدان‏های زیادی است که همکاری و همیاری در این عرصه‏ها، شاید مزد و اجر کمتری از موارد مادی نداشته باشند.

آنچه از نگرش در این آیه (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) به دست می آید می توان دانست: مجال های این امر مبارک چنان وسیع اند که تمام شؤون زندگی را در برخواهند گرفت.

دراین مقال کوتاه برآنیم، تا با رویکردی دیگر به قضیه نگاهی انداخته و چند مورد از زمینه‏های مناسب آن را به بحث بگیریم:

۱ همکاری در زمینۀ امر به معروف ونهی ازمنکر

اندرز و نصیحت، تذکر و خیرخواهی به انجام اعمال شایسته و دوری از کارهای نادرست، یک وجیبه و مسؤولیت است و کسی که در انجام این امر پسندیده کمر همت بسته و آن را با مایۀ اخلاص همراه می نماید، به مصداق وعدۀ میمون پیامبر محبوب مان، برایش از شتران سرخ موی عرب باارزشتر است.

مسلمانان به صورت کلی وظیفه دارند تا درین عرصه همدیگر را یاری نموده و نگذارند لشکر شیطان و جمع شیطان صفتان بر ایشان یورش برده و چیره شوند. نه اینکه امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه و ماموریت یک قشر خاص دانسته و با تاثیر از تبلیغات دشمن، از انجام آن شانه خالی کنند. در حالی که همه در ساحۀ مسؤولیت خویش، عهده دارند. لذا در هر گوشه و کنار بر جان هر کس و هر شخص، که مرض نابسامانی دیده شود، باید با دلسوزی تمام بسان طبیبی حاذق در پی علاج آن بر آمده و به مداوای آن بپردازد. در واقع این یک امری مطلوب و اخلاق انسانی است.

بنی آدم اعضای یکدیگرند —— که درآفرینش زیک گوهرند

چوعضوی بدرد آورد روزگار —— دگر عضوها را نماند قرار

توکز محنت دیگران بی غمی —– نشاید که نامت نهند آدمی.

۲ همیاری در عرصۀ آموزش
نبود سیستم آموزشی پویا و زنده از موضوعاتی است که هر جوان و نوجوان ما از آن رنج می برد.

امروزه غلبۀ روحیۀ مادی‏گرایی چنان به سرعت ره می پیماید که همه چیز در ترازوی مادیت سنجیده می شود؛ لذا تعلیم به معنای واقعی یافته نشده و دانشی که در موازات دنیا، آخرت مان را هم، رنگ و رونقی بخشیده و با عطری تازه دل و دماغ خشکیدۀ جوان ما را معطر سازد، کمتر دیده می شود.

بنابراین، از دانشمندان، معلمین، اهل تخصص و والدین گرامی می خواهد تا نسل نوین این امت را به سمت دانش اندوزی احساس‏مندانه سَوق داده و هر یک نقطه عطفی در زندگی اشخاص قرار گرفته و ایشان را بسوی کسب دانش دینی، مسایل عقیدتی و اخلاقی در کنار توجه به تخصص‏ها، رهنمون شوند. و چه بسا این، از بهترین انواع تعاون باشد؛ زیرا با همین رهنمایی‏ها و تشویق های درست جوانان به دانش‏اندوزی است که بهره ای اخروی به دست آورده و با تشویق فرد مسلمان، مشمول وعدۀ پیامبر به علی رضی الله عنه خواهیم شد.

 

۳– همکاری در راستای گزینش دوستان صالح

یکی دیگر از معضلات اجتماعی که سخت جامعه را مورد تهدید قرار داده و هر آن گلوی نرمش را با چنگال‏های ستبر خویش می فشارد، قضیۀ کمی افراد صالح، متعهد، دلسوز و مهربان است.

تندباد مادی‏گرایی چنان به شدت می وزد که دیگر آن ندای (اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَهً) به باد فراموشی سپرده شده و هرکس در گوشه ای خزیده و گرم مسابقۀ مادی روزگار خویش قرار دارد؛ تا جایی که پدر از فرزند و مادر از دختر بی خبرند و همه از این حالت موجوده ناراضی بسر می برند.

در چنین فضایی که یکی به فیلم و سریال دلخوش نموده، دیگری از بی برنامه‏گی به دامن اعتیاد (این هیولای خانمان سوز)  پناه برده و یا هم با وقت کشی تمام به بازی‏های تباه کننده صرف عمر می کند؛ برای یک جوان بسی مهم است که با چه کسانی در تعامل بوده و به کدام سو روان است، از کدام منبع تغذیه فکری و روحی می شود؟

آری در چنین شرایطی است که جوان ما، شکار شیطان و یارانش می شود.

روز بروز دامنۀ فاجعه گسترده تر شده و به نوعی دامن همه را خواهد گرفت.

بنابراین، همه افراد جامعه را شایسته آنست تا رهنمای خوبی در زمینۀ دوست‏یابی برای نسل جوان بوده نگذارند جوانان، این سرمایه‏های اصیل به وطن پشت کنند؛ بلکه سزاوار است تا همه تلاش نماییم تا در وطن خویش با تربیت سالم، سرنوشت ملت خویش را به خوبی رقم زده و از نصیحت خیرخواهانه دریغ نورزیم. با گسترانیدن بال مهربانی، جوانان را به کار و فعالیت تشویق و با همنشینی باافراد صالح رهنمون باشیم. دیگر خواندن آیت یأس و ناامیدی بس است. اینک می طلبد ایشان را به سوی مساجد (سنگران اسلام) سوق داده طوری که زندگی مادی شان را متوجه هستیم، جنبه‏های روحی و زندگی معنوی شان را نیز از نظر دور نداریم.

 

۴- کمک و همکاری در ازدواج سالم

خانواده‏ها در حقیقت به مثابۀ خشت‏هایی اند که جامعه از مجموع شان تشکیل می گردد، پس هرگاه خانواده به صلاح رسید و دارای تربیت سالم شد، جامعه خود، صالح ونیک می گردد. وازدواج یگانه راه طبیعی تشکیل خانواده و بقای جنس بشری به شمار می رود.

کمک و همکاری در این زمینه، یکی دیگر از موارد تعاون و دستگیری است که هر یک از افراد جامعه را می طلبد تا در روند ازدواج‏های سالم تسریع ببخشند، خصوصا در این زمان که ازدواج‏ها با آنکه به هدف اصلاح جامعه و کنترول غریزۀ حفظ نفس و حفظ نوع انجام می یابد؛ بر خلاف مسیر درست شان که همانا سهولت و آسانگیری است، به سوی سختی‏ها، تجملات و چه بسا همچون هفت خوانی شده که در پشت آن بسیاری از دختران وپسران جوان را می بینیم به انتظار نشسته و با نگاه به این دشت بی انتها، یارای قدم گذاشتن در این کویر بی سر و ته را ندارند.

اما!

در این میان بر ماست که با احساس مسؤولیت، در این زمینه خشنودی مردم و همچشمی های ناروا را بر رضایت الله متعال را ترجیح نداده و هر یک جهت همکاری و تعاون در از بین بردن این معضل و چالش خطرناک، و نهادن بنای خانواده‏ها بر اساس سهولت و آسانگیری سهم فعال داشته و دست همکاری و همیاری بسوی هم دراز و با کنار زدن وسوسه‏ها نگذاریم شیطان از این دریچه وارد جامعۀ اسلامی مان شوند.

فرجام سخن؛ نکات فوق، پاره ای بود از عرصه‏های تعاون و همیاری، هر کس را سزد به اندازه توان خویش در این زمینه‏ها از همکاری دلسوزانه بر دیگران دریغ نورزد.

نگارش: نثاراحمد احمدی

درباره ی amweb

همچنین ببینید

راهکارهای افزایش تولیدات داخلی افغانستان

نویسنده: محمد عثمان عادل مهمترین معیار سنجش عملکرد اقتصادی یک کشور، تولید ناخالص داخلی سالانۀ ...

تجربه موفق توسعه وی اسلامگرایان در مالیزیا

نویسنده: محمد محمود ترجمه: عبدالخالق احسان مالیزیا در مدت چند سال محدود توانست از یک ...

تجربه موفق توسعه وی اسلامگرایان در اندونیزیا

نویسنده: محمد محمود ترجمه: عبدالخالق احسان اندونیزیا به حیث یکی از بزرگترین کشورهای جهان اسلام، ...

تجربه ی توسعه وی موفق اسلامگرایان در ترکیه

نوشته: محمد محمود ترجمه: عبدالخالق احسان هر امتی، عقب نشینی نموده و شکست می خورد ...

پروژه¬ی یهودی مسیحی

نویسنده:‌ د. محمد عماره ترجمه: عبدالخالق احسان کیان صهیونیزم اشغاگر بر سرزمین فلسطین، پروژه¬ی غربی ...

آیا عبادات مانع تولید، و ضیاع وقت است؟

نوشته:‌ دکتور یوسف قرضاوی / ترجمه:‌عبدالخالق احسان برخی می گویند:‌ هر باور دینی، بر ایمان ...

اهتمام زیاد به مظاهر و کمالیات

نوشته: عبدالحمید بلالی ترجمه: عبدالخالق احسان تعریف: اهتمام زیاد فرد به مظاهر و کمالیات در ...

امریکا مشغول جنگ بر ضد مسلمانان

نویسنده: محمد سالم الراشد ترجمه: عبدالخالق احسان بعد از این که ترامپ در نومبر ۲۰۱۶م ...

اخوت اسلامی، دیواری سربین

نویسنده: احمد زبیر سلجوقی دین مقدس اسلام آیینی ا‌ست جهان‌ شمول که در هر مکان ...

رحله تربیتی شعبه غرب هرات

جمعه ۳۰ سنبله ۱۳۹۷ خورشیدی گزارش: عبدالرحمن عزام سیر و سیاحت و نگاه و نگرش ...

عاشورا روز هلاکت طاغوت و نجات امت

نویسنده: اسامه جادو / ترجمه: عبدالخالق احسان درین ماه کریم، روز نیکو و مبارکی است ...

عاشورا (ازحقیقت تا خرافات)

عبدالخالق احسان اسلام دینی کامل و شاملی است که هیچ گوشه زندگی ما را فروگذاشت ...

جذر ایمان!

عبدالباری قانت قبل از ورود به اصل بحث خوب است که در مورد واژگان استفاده ...

نگاهی به رویارویی دو تمدن

به قلم: محمود مدرس نور پژوهشگر تاریخ آمدن کشورهای غربی که وارث و نماد استعمارگران ...

معلم بشریت، الگوی رفتار حسنه با مردم

نویسنده: مولولی ضیااحمد فاضلی، مسوول مدرسۀ احیاءالعلوم خلق خوش، خلقی را شکارکند یک صفت بیش ...

« اراکان » درد غیر قابل فراموش!

نوشته: أشرف السبع ترجمه: عبدالخالق احسان درین مختصر از سرزمینی در جهان سخن می گویم ...

بررسی موضع گیری ها در قبال غریزه جنسی

نویسنده: ضیاءاحمد فاضلی استاد پوهنتون هرات بی¬تردید، نحوه نگاه ملت ها به غریزه جنسی و ...

شایسته ی انتخاب شدن باش!

نویسنده: دکتر جمال عبدالستار مترجم: محمد زبیر جامی پیروزی حق، حقیقت و عقیده¬ی راسخی است ...

محمد مارک تا آغوش اسلام

محمد مارک یکی از هزاران نفری است که در سرای وسیع اسلام قدم گذاشته است. ...

چگونه نگهبان دستاورهای حج تان باشید!

نوشته: د. زید الرمانی / ترجمه: عبدالخالق احسان برادران حاجی ام! دستاوردهای حج را محافظت ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3