خانه / سیرت النبی / زموږ د محبوب ﷺ (۱۰۰) خویونه!

زموږ د محبوب ﷺ (۱۰۰) خویونه!

۱ – پر لار باندی یې په ارامی او عزت تګ کاوه
۲ – د تګ په وخت کی یې قدمونه پر مځکه نه کشول.
۳ -نظر یې کښته اچاوه او مځکی ته یې کتل .
۴ – ﻫﺮ څوک چه به یې لیده سلام به یې وراچاوه او چا دده تر مخه سلام ندى وراچولى.
۵ -کله چه به یې چاته لاس په لاس کی ورکړى ژر به یې د هغه لاس نه خوشی کاوه.
۶ -د خلګو سره یې داسی ژوند کاوه چه هرچا به فکر کاوه چه د هغه حضرت هغه نژدی کس دى .
۷ – ﻫیچاته به یې د سترګو تر بیخو نه کتل او مخامخ به یې ورته کتل.
۸ – هیچاته به یې برګ برګ نه کتل .
۹ -چه کله به یې اشاره کوله په لاس به یې اشاره کوله نه په وریځو او سترګو .
۱۰- اوږده مهال یې پټه خوله (ﺳﮑﻮت) درلود د اړتیا پرته یې خبره نه کوله.
۱۱- ﻫﺮکله چه به یې د چا سره خبری کولی د هغه خبرو ته یې ډیر غوږ نیوى
۱۲- د هر چا سره چه به یې خبری کولی په بشپړ ډول به یې سینه ورګرځوله او مخامخ به ورته کښینستى.
۱۳-د هر چا سره چه به کښینستى تر څو چه هغه به د ولاړیدو اراده نه وه کړی هغه ﺣﻀﺮﺕ نه ولاړیدى.
۱۴- د خداى ج د یادولو پرته نه په مجلس کی کښینستلى او نه ځینی ولاړ سوى دى .
۱۵- مجلس ته د داخلیدو په وخت کی د مجلس په ﺁﺧﺮ او دروازى ته نژدی کښینستى نه د مجلس په منځ کی .
۱۶- په ﻣﺠﻠﺲ کی به یې ځانته ځاى نه ځانګړى کاوه او منعه یې ځینى کوله .
۱۷- هیڅکله یې د خلګو په حضور کی ﺗﮑﻴﻪ نه کوله.
۱۸- ﺍﮐﺜﺮه ناستی یی مخ پر قبله وی.
۱۹- که به دده په مخکی دده ناخوښه کار پیښ سو ده به ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ نیوى .
۲۰- که به د چا څخه ﺧﻄﺎ ﺻﺎﺩﺭه سوه هغه یې نه نقلوله .
۲۱- د چا څخه یې په خبرو کی غچ نه اخیستى .
۲۲- هیڅکله یې د چا سره جنګ او جګړی نه کولی .
۲۳- هیڅکله ېی د چا خبری نه پریکولی ﻣﮕﺮ که یې ﻟﻐﻮ اﻭ ﺑﺎﻃﻞ حرف نه واى ویلی.
۲۴- د سوال ځواب یې څو ځله تکرار کوى ترڅو په جواب کی یې اوریدونکى شکمن نسی.
۲۵- کله چه به یې د چا څخه ﻧﺎﺻﻮﺍبی خبری اوریدی نه یې ورته ویل چه « ولی پلانی داسی ویل » ﺑﻠﮑﻪ فرمایل یی چه « په ﺑﻌﻀﻲ خلګو څه کیږی چه داسی وایی؟ »
۲۶- د غریبانو سره یې زیاته ناسته او ولاړه درلوده او ډوډۍ بٙه یې هم ورسره خوړله.
۲۷- د ﺑﻨﺪﮔﺎنو اﻭ ﻏﻼﻣﺎنو بلنه یې هم منله.
۲۸- ﻫﺪﻳﻪ یې ﻗﺒﻮلوله که څه هم به د شیدو یو جام وو.
۲۹- تر هر څه زیاته یې وصیله رحمی پر ځاى کوله .
۳۰-د خپلوانو سره یې نیکی کوله بیله دی چه پر نورو بهتری ورکړی .
۳۱- ښه کار ته یې ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ فرمایل او بد کار به یی غندى او نهی کاوه به یی.
۳۲- هغه څه چه د خلګو د ﺩﻳﻦ اﻭ ﺩﻧﻴﺎ د اصلاح موجب کیدل دوى ته به یې وفرمایل : کوم څه چه حاضران یې له ما اوری غایبانو ته یې هم وروسوئ.
۳۳- ﻫﺮچا چه به ﻋﺬﺭ راوړى دهغه عذر یې قبولاوه .
۳۴- هیڅوک یی سپک نه ګاڼه .
۳۵- هیڅکله یې چاته ښکنځل ندی کړی او چاته یې په بدو نومونو نه ویل .
۳۶- هیڅوک یې د خپلو ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎنو اﻭپه ده پورې د تړلی کسان یې نفرتی نه کړل.
۳۷- هیڅکله یې د چا عیبونه نه پلټل .
۳۸- دخلګو د شر څخه یی پرهیز کاوه د دوى څخه نه ګوښه کیدى او د ټولو سره ﺧﻮﺷﺨﻮى وو .
۳۹- هیڅکله یې د خلګو بد نه ویل او د هغوى زیات صفت یې هم نه کاوه .
۴۰- د نورو پر ګستاخی یې ﺻﺒﺮ کاوه او د ﺑﺪۍ جزا یې په ﻧﻴﮑﻲ سره ورکوله .
۴۱- د ناروغانو ﻋﻴﺎﺩﺕ یې کاوه که څه هم به د مدینی شریفی په لیری نقطه کی وو.
۴۲- د خپلو ﺍﺻﺤﺎبانو خبر یې اخیستى او ددوى د حالاتو پوښتنه یې کوله.
۴۳- ﺍﺻﺤﺎبانو ته به یی په ښو نومونو ور ږغ کاوه.
۴۴-د ﺍﺻﺤﺎبانو سره به یې په ﮐﺎرونو کی ډیری مشوری کولی او پر هغه به یې ټینګار کاوه.
۴۵- ﺩ یارانو په منځ کی به کښینستى که به کومه ستونځه راتله چا نسواى کولاى چه ددوى په منځ کی پیغمبر وپیژنی .
۴۶- د خپلو ﻳﺎﺭﺍنو په منځ کی به یی ﺍﻧﺲ اﻭ ﺍﻟﻔﺖ راوستى.
۴۷- وعدی او تړون ته ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺗﺮﻳﻦ انسان وو.
۴۸- کله چه به یې ﻓﻘﻴﺮ ته کوم شی بخښی پخپل لاس یې ورکاوه او چاته یې نه حواله کاوه .
۴۹- که به پر لمانځه وو او دده مخی ته څوک راغلى واى لمونځ یې لنډ وایه
۵۰- که به پر لمانځه وو او ماشوم به ژړل لمونځ یی لنډ وایه .
۵۱- پر د هغه کسان زیات ګران وو چه خیر یې نورو ته زیات رسیدى
۵۲- هیڅوک دده د ﻣﺤﻀﺮ څخه ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪ نه وو او فرمایل به یی « د هغو کسانو حاجتونه راوروسئ څوک چه یی تر ما نسی رارسولاى . »
۵۳- ﻫﺮکله چه به چا دده څخه د حاجت خواست کاوه که سم وو روا یې باله او که نه وو په ښو خبرو یې راضی کاوه.
۵۴- د هیچا درخواست یې نه رداوه ﻣﮕﺮ که به په ﻣﻌﺼﻴﺖ کښی وو .
۵۵- دسپین ږیرو یی زیات عزت کاوه او پر کشرانو ډیر ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ وو .
۵۶- د ﻏﺮﻳﺒﺎنو یی زیات ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ کاوه .
۵۷-د شرخوښو زړونه یې په ﻧﻴﮑﻲ باندی ترلاسه کول او ﻣﺠﺬﻭبول یی.
۵۸- په ښکاره به ﻣﺘﺒﺴﻢ (پر شونډو خندان) وو او په ﻋﻴﻦﺣﺎﻝ کی یې په زړه کی د الله ج څخه بیره ﺯﻳﺎته وه .
۵۹- کله چه به خوشحال وو سترګی یې یوه پر بله ایښودی او د خوشحالۍ ﺍﻇﻬﺎﺭ یی کاوه
۶۰- دده ﺍﮐﺜﺮه ﺧﻨﺪا د ﺗﺒﺴﻢ ﻭه خندا یې ږغ نه درلودی.
۶۱- کله کله به یې ﻣﺰﺍﺡ کوله اما د مزاح او خندا په ﺑﻬﺎﻧﻪ یی نامناسب اﻭ ﺑﺎﻃﻞ حروف نه ویل.
۶۲-ﺑﺪ نوم ته یی ﺗﻐﻴﻴﺮ ورکاوه او د هغه پر ځاى یی ښه نوم کاراوه .
۶۳-ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻱ او سړه سینه یی هم مهاله پر خښم وړاندیوالى کاوه .
۶۴- د شتمنۍ د هلاکت پر وخت خښم نه ورتلى او نه هم ناارامه کیدى .
۶۵- د خداى ج لپاره دومره په قهر کیدى چه بل چا به نه پیژندى.
۶۶- هیڅکله یې د ځان غچ نه اخیستى ﻣﮕﺮ بغیر له هغو چه د ﺣﻖ حریم یې ماتوى.
۶۷- د محمد ص په وړاندی تر ټولو ﻣﻨﻔﻮﺭﺗﺮین خوى درواغ ویل وو.
۶۸- د خوشحالۍ او خفګان پر مهال یې د حق د یادولو پرته بل څه پر ژبه جاری نه وو .
۶۹- هیڅکله یې پیسی نه ذخیره کولی .
۷۰- په ﺧﻮﺭﺍﮎ اﻭ ﭘﻮښاﮎ کی تر خپلو خدمت ګارانو زیات شى نه درلودی .
۷۱-پر خاورو کښینستی او ډوډۍ یې هم ورباندی خوړله مګر پاکی یې تر هر څه خوښیده.
۷۲- پر مځکه بیدیدى .
۷۳- بوټونه او کالی یې خپله اغوستل .
۷۴- پخپلو لاسونو یی شیدی څښلى او د اوښ پښی یې پخپله تړلی.
۷۵- ﻫﺮ ﻣﺮکب چه به ورته ﻣﻬﻴﺎ وو ورباندی سپریدى او فرق نه ورکاوه.
۷۶-ﻫﺮځاى ته چه به تلى هغه خپله عبا (چپنی ته ورته جامه ده ) یی همواروله او ګټه یې ځینی اخستله .
۷۷- دده ﺣﻀﺮﺕ اکثره جامی سپینی وی.
۷۸- چه نوى جامه به جوړه کړه مخکنۍ یې ﻓﻘﻴﺮ ته بخښله.
۷۹- ﻓﺎﺧﺮﻱ ډوله جامه یی د جمعی د ورځی وه.
۸۰- د بوټونو او کالیو د داغوستلو پر مهال یې له ښی خوا پیل کاوه.
۸۱- ببر او خیرن ویښتان یې ﮐﺮﺍﻫﺖ ګڼل.
۸۲-ﻫﻤﻴﺸﻪ به ﺧﻮﺷﺒﻮ وو او زیات ﻣﺨﺎﺭﺝ یې د عطرونو پر رانیولو وو .
۸۳-ﻫﻤﻴﺸﻪ به یې اودس درلودى او د اوداسه پر مهال یی مسواک واهه .
۸۴- لمونځ لکه دده د سترګو نور وو ارامی او استراحت یې په لمانځه کی موندل .
۸۵- د هری میاشتی پر دیارلسم ، څوارلسم او پنځلسمه ورځ یې روژه نیوله .
۸۶- هیڅکله یې کوم نعمت پوری نه خندل .
۸۷- د الله تعالى لږ ﻧﻌﻤﺖ یې ډیر باله .
۸۸- هیڅکله یې غذا نه ﺗﻌﺮیفوله او نه یې بد پسی ویل .
۸۹-د ﻏﺬﺍ پر موقع چه به هر څه ﺣﺎﺿﺮ وو ﻣﻴﻞ یی ورته ښکاره کاوه .
۹۰- ﺩ سترخان پر سر یې له خپلی خوا غذا نورو ته وراړوله .
۹۱-د ﻏﺬﺍ پر مهال تر ټولو ژر ﺣﺎﺿﺮیدى او تر ټولو وروسته ځینی ولاړیدى.
۹۲- چه وږى به نه وو د ډوډۍ میل یې نه کاوه او تر مړیدو وړاندی یې د ډوډۍ څخه انصراف کاوه یعنى پر ماړه نس یې ډوډۍ نه خوړله .
۹۳- ﻣﻌﺪی یې هیڅکله دوی غذاوی هم مهاله جمع نکړی .
۹۴- په ﻏﺬﺍ کی یې هیڅکله ټیغ (آروغ) ندى ایستلى .
۹۵-تر خپله وسه یې یواځی ډوډۍ نه خوړله .
۹۶-تر ډوډۍ خوړولو وروسته یې لاسونه پریمینځل او پر خپل مخ یې کشول .
۹۷- د اوبو څښلو پر مهال یې دری ساه وی (اېندی) نیولی په اول کی یې ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ اﻭ په ﺁﺧﺮ کی یې ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ویله .
۹۸- تر هر ډول مستورو او حیاداره پیغلو ﺣﻴﺎناک وو.
۹۹- کله چه به کورته داخیلدى دری واره یې اجازه غوښته .
۱۰۰- د کور داخل وختونه یی پر دری برخو ویشلی وو : یوه برخه د الله ج دپاره ، بله برخه د کورنۍ او دریمه برخه یې د ځان او خلګو دپاره وه.

درباره ی amweb

همچنین ببینید

آثار و پیامدهای اصلاح

نویسنده: محی الدین عریف شکیبانی تغییر و تحول جزء لاینفک طبیعت و سرشت مادیات است، ...

جنایت تمدن معاصر بر انسانیت و راه نجات از آن

نویسنده: دکتور إبراهیم الترکاوی / ترجمه:‌ عبدالخالق احسان هیچ کس نمی تواند، منکر جنایت تمدن ...

خجالت در دعوت دیگران، نشانه ها، عوامل و راه حل ها

نویسنده : عبدالحمید بلالی / ترجمه: عبدالخالق احسان تعریف: خجالت در دعوت دیگران عبارت از ...

وصف بهشت با استناد به آیات قرآن کریم!

برادر عزیزم: به سوی مغفرت پروردگارتان و بهشتی که عرض آن به اندازه آسمان و ...

گفتار فربه تر از رفتار

عبدالقدیر صالحی دوست دارم این نوشته را با یک پرسش آغاز کنم. پرسشی که ذهن ...

تغییر خودی

درین برهه از زمان، امت اسلامی به کشتیِ شکسته‏ی از هم‌گسسته‌ و توفان‏زده ای می ...

کتاب‌فروشی‌ها را ببندید و … بگشایید

نگارنده: عبد الکریم بکار گزارنده: نعمت الله سبحانی پژوهش‌گری می‌گوید: در پایتخت یکی از کشور‌های ...

از تعصب؛ دور می‏باید، شدن!

نویسنده: عبدالرحمن عزام اسلام دینی است که به اساس کرامت انسانی، همه‏ی انسان‏ها را با ...

امریکا مشغول جنگ بر ضد مسلمانان!

نویسنده: محمد سالم الراشد ترجمه: عبدالخالق احسان بعد از این که ترامپ در نومبر ۲۰۱۶م ...

خدمتی دیگر از انجمن طبی اسلامی افغانستان ( ایما )!

جمعیت اصلاح نیمروز با همکاری انجمن طبی اسلامی افغانستان –ایما، کمپ طبی تخصصی رایگان تداوی ...

مهرورزی به دیگران

نگاشته‌ی: نعمت الله سبحانی محبت و مهرورزی به دیگران یکی از صفات بارز فرستادگان الهی ...

برابری حقیقی

اسلام مساوات و برابری را اساس گذاری نموده، همان¬گونه که تهداب آزادی و برادری را ...

خطرناک¬ترین مرض

نوشته:‌ د. علی القره داغی ترجمه:‌ عبدالملک فاضلی با نگاه پند آمیز در کتاب خداوند ...

گزارشی از خدمات طبی ایما در ولایت زیبای نیمروز

الحمدلله از روز پنجشنبه تا اکنون کمپ طبی تخصصی رایگان که از طرف ( جمعیت ...

هفتمین روز هفته فهم قرآن کریم- هرات

جمعه ۸ سرطان ۱۳۹۷ خورشیدی برنامۀ امروز هفتۀ فهم، با تلاوت مولوی دین محمد محمدی ...

ریزشی برای خیزش

نوشته: سید مسلم لبیب سال را چهار نگاره است مختلف الحال؛ بهار و تابستان، پاییز ...

ششمین روز هفته فهم قرآن کریم- غرب هرات

پنجشنبه ۷ سرطان ۱۳۹۷ خورشیدی برنامۀ امروز هفتۀ فهم، با تلاوت قاری خلیل احمد هروی ...

پنجمین روز هفته فهم قرآن کریم- غرب هرات

چهارشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۷ خورشیدی برنامۀ پنجمین روز از هفتۀ فهم، با تلاوت مفتی حبیب ...

چهارمین روز هفته فهم قرآن کریم- غرب هرات

سه شنبه ۵ سرطان ۱۳۹۷ خورشیدی برنامۀ چهارمین روز از هفته فهم، با تلاوت قاری ...

چهارمین روز هفته فهم قرآن کریم- غرب هرات

سه شنبه ۵ سرطان ۱۳۹۷ خورشیدی برنامۀ چهارمین روز از هفته فهم، با تلاوت قاری ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3