خانه / سیرت النبی / زموږ د محبوب ﷺ (۱۰۰) خویونه!

زموږ د محبوب ﷺ (۱۰۰) خویونه!

۱ – پر لار باندی یې په ارامی او عزت تګ کاوه
۲ – د تګ په وخت کی یې قدمونه پر مځکه نه کشول.
۳ -نظر یې کښته اچاوه او مځکی ته یې کتل .
۴ – ﻫﺮ څوک چه به یې لیده سلام به یې وراچاوه او چا دده تر مخه سلام ندى وراچولى.
۵ -کله چه به یې چاته لاس په لاس کی ورکړى ژر به یې د هغه لاس نه خوشی کاوه.
۶ -د خلګو سره یې داسی ژوند کاوه چه هرچا به فکر کاوه چه د هغه حضرت هغه نژدی کس دى .
۷ – ﻫیچاته به یې د سترګو تر بیخو نه کتل او مخامخ به یې ورته کتل.
۸ – هیچاته به یې برګ برګ نه کتل .
۹ -چه کله به یې اشاره کوله په لاس به یې اشاره کوله نه په وریځو او سترګو .
۱۰- اوږده مهال یې پټه خوله (ﺳﮑﻮت) درلود د اړتیا پرته یې خبره نه کوله.
۱۱- ﻫﺮکله چه به یې د چا سره خبری کولی د هغه خبرو ته یې ډیر غوږ نیوى
۱۲- د هر چا سره چه به یې خبری کولی په بشپړ ډول به یې سینه ورګرځوله او مخامخ به ورته کښینستى.
۱۳-د هر چا سره چه به کښینستى تر څو چه هغه به د ولاړیدو اراده نه وه کړی هغه ﺣﻀﺮﺕ نه ولاړیدى.
۱۴- د خداى ج د یادولو پرته نه په مجلس کی کښینستلى او نه ځینی ولاړ سوى دى .
۱۵- مجلس ته د داخلیدو په وخت کی د مجلس په ﺁﺧﺮ او دروازى ته نژدی کښینستى نه د مجلس په منځ کی .
۱۶- په ﻣﺠﻠﺲ کی به یې ځانته ځاى نه ځانګړى کاوه او منعه یې ځینى کوله .
۱۷- هیڅکله یې د خلګو په حضور کی ﺗﮑﻴﻪ نه کوله.
۱۸- ﺍﮐﺜﺮه ناستی یی مخ پر قبله وی.
۱۹- که به دده په مخکی دده ناخوښه کار پیښ سو ده به ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ نیوى .
۲۰- که به د چا څخه ﺧﻄﺎ ﺻﺎﺩﺭه سوه هغه یې نه نقلوله .
۲۱- د چا څخه یې په خبرو کی غچ نه اخیستى .
۲۲- هیڅکله یې د چا سره جنګ او جګړی نه کولی .
۲۳- هیڅکله ېی د چا خبری نه پریکولی ﻣﮕﺮ که یې ﻟﻐﻮ اﻭ ﺑﺎﻃﻞ حرف نه واى ویلی.
۲۴- د سوال ځواب یې څو ځله تکرار کوى ترڅو په جواب کی یې اوریدونکى شکمن نسی.
۲۵- کله چه به یې د چا څخه ﻧﺎﺻﻮﺍبی خبری اوریدی نه یې ورته ویل چه « ولی پلانی داسی ویل » ﺑﻠﮑﻪ فرمایل یی چه « په ﺑﻌﻀﻲ خلګو څه کیږی چه داسی وایی؟ »
۲۶- د غریبانو سره یې زیاته ناسته او ولاړه درلوده او ډوډۍ بٙه یې هم ورسره خوړله.
۲۷- د ﺑﻨﺪﮔﺎنو اﻭ ﻏﻼﻣﺎنو بلنه یې هم منله.
۲۸- ﻫﺪﻳﻪ یې ﻗﺒﻮلوله که څه هم به د شیدو یو جام وو.
۲۹- تر هر څه زیاته یې وصیله رحمی پر ځاى کوله .
۳۰-د خپلوانو سره یې نیکی کوله بیله دی چه پر نورو بهتری ورکړی .
۳۱- ښه کار ته یې ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ فرمایل او بد کار به یی غندى او نهی کاوه به یی.
۳۲- هغه څه چه د خلګو د ﺩﻳﻦ اﻭ ﺩﻧﻴﺎ د اصلاح موجب کیدل دوى ته به یې وفرمایل : کوم څه چه حاضران یې له ما اوری غایبانو ته یې هم وروسوئ.
۳۳- ﻫﺮچا چه به ﻋﺬﺭ راوړى دهغه عذر یې قبولاوه .
۳۴- هیڅوک یی سپک نه ګاڼه .
۳۵- هیڅکله یې چاته ښکنځل ندی کړی او چاته یې په بدو نومونو نه ویل .
۳۶- هیڅوک یې د خپلو ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎنو اﻭپه ده پورې د تړلی کسان یې نفرتی نه کړل.
۳۷- هیڅکله یې د چا عیبونه نه پلټل .
۳۸- دخلګو د شر څخه یی پرهیز کاوه د دوى څخه نه ګوښه کیدى او د ټولو سره ﺧﻮﺷﺨﻮى وو .
۳۹- هیڅکله یې د خلګو بد نه ویل او د هغوى زیات صفت یې هم نه کاوه .
۴۰- د نورو پر ګستاخی یې ﺻﺒﺮ کاوه او د ﺑﺪۍ جزا یې په ﻧﻴﮑﻲ سره ورکوله .
۴۱- د ناروغانو ﻋﻴﺎﺩﺕ یې کاوه که څه هم به د مدینی شریفی په لیری نقطه کی وو.
۴۲- د خپلو ﺍﺻﺤﺎبانو خبر یې اخیستى او ددوى د حالاتو پوښتنه یې کوله.
۴۳- ﺍﺻﺤﺎبانو ته به یی په ښو نومونو ور ږغ کاوه.
۴۴-د ﺍﺻﺤﺎبانو سره به یې په ﮐﺎرونو کی ډیری مشوری کولی او پر هغه به یې ټینګار کاوه.
۴۵- ﺩ یارانو په منځ کی به کښینستى که به کومه ستونځه راتله چا نسواى کولاى چه ددوى په منځ کی پیغمبر وپیژنی .
۴۶- د خپلو ﻳﺎﺭﺍنو په منځ کی به یی ﺍﻧﺲ اﻭ ﺍﻟﻔﺖ راوستى.
۴۷- وعدی او تړون ته ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺗﺮﻳﻦ انسان وو.
۴۸- کله چه به یې ﻓﻘﻴﺮ ته کوم شی بخښی پخپل لاس یې ورکاوه او چاته یې نه حواله کاوه .
۴۹- که به پر لمانځه وو او دده مخی ته څوک راغلى واى لمونځ یې لنډ وایه
۵۰- که به پر لمانځه وو او ماشوم به ژړل لمونځ یی لنډ وایه .
۵۱- پر د هغه کسان زیات ګران وو چه خیر یې نورو ته زیات رسیدى
۵۲- هیڅوک دده د ﻣﺤﻀﺮ څخه ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪ نه وو او فرمایل به یی « د هغو کسانو حاجتونه راوروسئ څوک چه یی تر ما نسی رارسولاى . »
۵۳- ﻫﺮکله چه به چا دده څخه د حاجت خواست کاوه که سم وو روا یې باله او که نه وو په ښو خبرو یې راضی کاوه.
۵۴- د هیچا درخواست یې نه رداوه ﻣﮕﺮ که به په ﻣﻌﺼﻴﺖ کښی وو .
۵۵- دسپین ږیرو یی زیات عزت کاوه او پر کشرانو ډیر ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ وو .
۵۶- د ﻏﺮﻳﺒﺎنو یی زیات ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ کاوه .
۵۷-د شرخوښو زړونه یې په ﻧﻴﮑﻲ باندی ترلاسه کول او ﻣﺠﺬﻭبول یی.
۵۸- په ښکاره به ﻣﺘﺒﺴﻢ (پر شونډو خندان) وو او په ﻋﻴﻦﺣﺎﻝ کی یې په زړه کی د الله ج څخه بیره ﺯﻳﺎته وه .
۵۹- کله چه به خوشحال وو سترګی یې یوه پر بله ایښودی او د خوشحالۍ ﺍﻇﻬﺎﺭ یی کاوه
۶۰- دده ﺍﮐﺜﺮه ﺧﻨﺪا د ﺗﺒﺴﻢ ﻭه خندا یې ږغ نه درلودی.
۶۱- کله کله به یې ﻣﺰﺍﺡ کوله اما د مزاح او خندا په ﺑﻬﺎﻧﻪ یی نامناسب اﻭ ﺑﺎﻃﻞ حروف نه ویل.
۶۲-ﺑﺪ نوم ته یی ﺗﻐﻴﻴﺮ ورکاوه او د هغه پر ځاى یی ښه نوم کاراوه .
۶۳-ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻱ او سړه سینه یی هم مهاله پر خښم وړاندیوالى کاوه .
۶۴- د شتمنۍ د هلاکت پر وخت خښم نه ورتلى او نه هم ناارامه کیدى .
۶۵- د خداى ج لپاره دومره په قهر کیدى چه بل چا به نه پیژندى.
۶۶- هیڅکله یې د ځان غچ نه اخیستى ﻣﮕﺮ بغیر له هغو چه د ﺣﻖ حریم یې ماتوى.
۶۷- د محمد ص په وړاندی تر ټولو ﻣﻨﻔﻮﺭﺗﺮین خوى درواغ ویل وو.
۶۸- د خوشحالۍ او خفګان پر مهال یې د حق د یادولو پرته بل څه پر ژبه جاری نه وو .
۶۹- هیڅکله یې پیسی نه ذخیره کولی .
۷۰- په ﺧﻮﺭﺍﮎ اﻭ ﭘﻮښاﮎ کی تر خپلو خدمت ګارانو زیات شى نه درلودی .
۷۱-پر خاورو کښینستی او ډوډۍ یې هم ورباندی خوړله مګر پاکی یې تر هر څه خوښیده.
۷۲- پر مځکه بیدیدى .
۷۳- بوټونه او کالی یې خپله اغوستل .
۷۴- پخپلو لاسونو یی شیدی څښلى او د اوښ پښی یې پخپله تړلی.
۷۵- ﻫﺮ ﻣﺮکب چه به ورته ﻣﻬﻴﺎ وو ورباندی سپریدى او فرق نه ورکاوه.
۷۶-ﻫﺮځاى ته چه به تلى هغه خپله عبا (چپنی ته ورته جامه ده ) یی همواروله او ګټه یې ځینی اخستله .
۷۷- دده ﺣﻀﺮﺕ اکثره جامی سپینی وی.
۷۸- چه نوى جامه به جوړه کړه مخکنۍ یې ﻓﻘﻴﺮ ته بخښله.
۷۹- ﻓﺎﺧﺮﻱ ډوله جامه یی د جمعی د ورځی وه.
۸۰- د بوټونو او کالیو د داغوستلو پر مهال یې له ښی خوا پیل کاوه.
۸۱- ببر او خیرن ویښتان یې ﮐﺮﺍﻫﺖ ګڼل.
۸۲-ﻫﻤﻴﺸﻪ به ﺧﻮﺷﺒﻮ وو او زیات ﻣﺨﺎﺭﺝ یې د عطرونو پر رانیولو وو .
۸۳-ﻫﻤﻴﺸﻪ به یې اودس درلودى او د اوداسه پر مهال یی مسواک واهه .
۸۴- لمونځ لکه دده د سترګو نور وو ارامی او استراحت یې په لمانځه کی موندل .
۸۵- د هری میاشتی پر دیارلسم ، څوارلسم او پنځلسمه ورځ یې روژه نیوله .
۸۶- هیڅکله یې کوم نعمت پوری نه خندل .
۸۷- د الله تعالى لږ ﻧﻌﻤﺖ یې ډیر باله .
۸۸- هیڅکله یې غذا نه ﺗﻌﺮیفوله او نه یې بد پسی ویل .
۸۹-د ﻏﺬﺍ پر موقع چه به هر څه ﺣﺎﺿﺮ وو ﻣﻴﻞ یی ورته ښکاره کاوه .
۹۰- ﺩ سترخان پر سر یې له خپلی خوا غذا نورو ته وراړوله .
۹۱-د ﻏﺬﺍ پر مهال تر ټولو ژر ﺣﺎﺿﺮیدى او تر ټولو وروسته ځینی ولاړیدى.
۹۲- چه وږى به نه وو د ډوډۍ میل یې نه کاوه او تر مړیدو وړاندی یې د ډوډۍ څخه انصراف کاوه یعنى پر ماړه نس یې ډوډۍ نه خوړله .
۹۳- ﻣﻌﺪی یې هیڅکله دوی غذاوی هم مهاله جمع نکړی .
۹۴- په ﻏﺬﺍ کی یې هیڅکله ټیغ (آروغ) ندى ایستلى .
۹۵-تر خپله وسه یې یواځی ډوډۍ نه خوړله .
۹۶-تر ډوډۍ خوړولو وروسته یې لاسونه پریمینځل او پر خپل مخ یې کشول .
۹۷- د اوبو څښلو پر مهال یې دری ساه وی (اېندی) نیولی په اول کی یې ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ اﻭ په ﺁﺧﺮ کی یې ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ویله .
۹۸- تر هر ډول مستورو او حیاداره پیغلو ﺣﻴﺎناک وو.
۹۹- کله چه به کورته داخیلدى دری واره یې اجازه غوښته .
۱۰۰- د کور داخل وختونه یی پر دری برخو ویشلی وو : یوه برخه د الله ج دپاره ، بله برخه د کورنۍ او دریمه برخه یې د ځان او خلګو دپاره وه.

درباره ی amweb

همچنین ببینید

با سجده به خدایت نزدیک شو عنوان عربی: واسجد واقترب

محمد کمال الدین: برگردان: عبدالملک فاضلی سجده اوج درجه ی تذلل و خشوع در پیشگاه ...

هنر بدست آوردن دیگران (فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

ابر مرد دیگری که در سایه های قرآن قامت کشید! (عبدالحمید بن بادیس)

یاد داشت: پیوسته قابل یاد آوری می دانم که پرداختن به زنده¬گی شخصیت های اسلامی ...

فال بینی و عقیده به آن

نویسنده: الحاج مولوی سید عبداللطیف (راضی ادرانی) چگونه مردم با معتقدات غلط به دامان جادوگران ...

هر دم از این باغ! بری میرسد!

عبدالله باغچه مهتری در شماره ۲۲۳ دوشنبه ۵ جدی ۱۳۹۰روزنامه اتفاق اسلام تحت عنوان «نیاز ...

جلو چشم اطفال سگریت نکشید!

مترجم: عبدالجبار مطمئن علمای زیادی از ضررهای بزرگ سگریت و شومیت و حرامیت شان بحث ...

اساسات آرامش روح و روان در برابر اخبار نومید کننده‌ی اهل زمان

نگارنده: محمد موسی شریف گزارنده: استاد نعمت الله سبحانی در عصر کنونی فساد و بزه‌کاری ...

در قبال دعواهای فرزندانمان چه واکنشی نشان دهیم؟

منبع: www.joljol.com وتلخیص و ویرایش نجیبه صالحی استاد فرهنگ محجوبه هروی مقدمه دنیای صمیمی خانواده ...

چگونگی تقویت ایمان در دلها

نوشته:‌ حسین حسین شحاته ترجمه:‌ عبدالخالق احسان قلب جایگاه ایمان: خداوند عزوجل به فضل و ...

نیاز اسلام به مردان زنده و احیا گر!

غلام حضرت « حمیدی » مبرهن است که هیچ دین و آیینی نمی تواند زنده ...

فشار خون چیست؟

خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن ...

با صادقان!

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ [٩:١١٩] ای مومنان! از (مخالفت فرمان) ...

چرا خداوند(ج) رجل گفت وبشر نگفت؟!

ترجمه: عبدالجبار مطمئن در یکی از صنفهای پوهنتون که تعدادی زیادی محصلین شرکت کرده بودند، ...

تأملی بر دنیای اذکار و دعاهای پیامبر اکرم

مولوی ضیاءاحمد فاضلی مسؤول مدرسه احیاءالعلوم شکی نیست که ذکر و یاد الهی ایمان را ...

شادی و سرور از دیدگاه قرآن

دکتر محمود ویسی چکیده یکی از تمایلات و استعدادهای درونی انسان میل و نیاز به ...

رفتار اقتصادی افغانها در دام فرهنگ تکلف گرایی

نویسنده: عثمان عادل فرهنگ از برجسته ترین عواملی است که در درازنای تاریخ بشر به ...

قیامت کی است؟ متی الساعه؟

دکتور شمس الحق سلیم چندی قبل خبری در سرتاسر دنیا پخش شد و خیلی ها ...

عفت کلام

نوشته: عزیزاحمد سلجوقی زبان که در تمام ادوار تاریخ وسیله افهام و تفهیم بوده و ...

هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

خود را محاسبه کنید

ترتیب کننده: غلام حضرت (حمیدی) محاسبه چیست : اینکه ارزیابی کند انسان مسلمان اعمال روز ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3