خانه / صفحه اصلی / اندرزهایی ارزنده

اندرزهایی ارزنده

نویسنده: دکتر طارق سویدان

برگردان: عبدالرحمن عزام

زمینه­ی اول: سفر کن و به سیر و سیاحت بپرداز!

 • زیاد سفرکن. سفر؛ آموزگار و آراینده ای نیکو است. لذا کسانی که به سیر و سیاحت نمی پردازند، دارای عقل و فکر و اندیشه هایی راکد، خشک و متحجر اند.
 • با رفتن به سفر و گردش، هوشمند شو؛ زیرا سفر میزان درک و فهمت را افزایش می دهد.
 • بعد از فراغت تحصیلی یک سال را بدون انجام کار و در تعطیلی سپری کن تا در این مدت، برای آینده ات برنامه ریزی کرده و مسیر زندگی خویش را با تامل و از روی دقت، انتخاب کنی.
 • به مسافرت بپرداز تا آموزه های فراوانی را آموخته و پدیده های ارزنده ای را فراچنگ آوری. و هدف عمده ات از سفر تنها به سیاحت و گردش منحصر نباشد.
 • جهت فراگیری باورها و اندیشه های دانشمندان و بزرگمردان، رهسپار دیار شان شو.
 • برای حصول معرفت و شناخت شهر نشینان و انتخاب یارِ یاوری از هر شهر، به مسافرت اقدام، و اقدام خویش را جامه ی عمل بپوشان.
 • سفر کن تا با ادیان و علوم و مذاهب، شناخت حاصل نمایی.

زمینه­ی دوم: بخوان

 • همه روزه به کتابخوانی بپرداز و مطالعه را با «کتاب» داشته باش نه از سافت و نت.
 • لحظه های فراغتت را با «خواندن» سپری کن، و مطالعه را برای خویش شغل و عشق و دلبستگی بگردان و نه سرگرمی.
 • با برنامه و به شکل منظم به مطالعه و کتابخوانی مبادرت ورزیده و از خواندنِ مطالبی که وقت را ضایع می گرداند، دوری کن. حد اقل مقدار مطالعه برای رشد بعد فرهنگی شخص، ۴۰۰ صفحه در ماه است. اگر خواسته باشی دانشمند و متفکر شوی، حد اقل باید در هر ماه هفت کتاب بخوانی. از این مقدار، % ۵۰ در عرصه­ی تخصص ات و % ۵۰ در مجالات علمی و تخصص های دیگر، بخوان. اگر بتوانی % ۵۰ در زمینه ی تخصص خویش مطالعه بنمایی، از صاحبان علم و دانش گردیده و از زمره ی دانشمندان به شماری خواهی رفت؛ اما مطالعه در باب مسایل غیر تخصصی ات، تو را حکمت خواهد آموخت.
 • زبان عربی و انگلیسی را بیاموز.
 • آیین و روشِ تندخوانی را فراگیر. و عادتِ کندخوانی خویش را با ممارست و تمرین، به روش تندخوانی تغییر بده.
 • خاطرات شخصی دانشمندان و شخصیت ها و بزرگان را بخوان. هیچ بهره ای بهتر از خریدنِ یک کتاب نیست؛ زیرا با خرید یک کتاب، در واقع تجربه های انسانی بزرگ و موفق را از آنِ خویش می نمایی.
 • در مورد کسانی که با آنها اختلاف نظر داری، مطالعه کن.

زمینه­ی سوم: برنامه ریزی

دنیا به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. رویدادهای معینی وجود دارند که با نگرش در آنها می شود سختی ها و بلاهای روزگار را فهمید.

پژوهشی در زمینه­ی برنامه ریزی ثابت نموده است؛ شرکت ها و مؤسساتی که در کارهای خویش برنامه ریزی دارند، % ۳۰ موفقیت و برتری شان در انجام امور، نسبت به شرکت هایی که برنامه ریزی ندارند، بیشتر است. لذا برنامه ریزی را فراگیر و در زندگی خویش، تمرین کن.

 • از ابتدا برای کارهای خویش برنامه ریزی کن؛ زیرا کسی که در کارها برنامه ریزی داشته باشد، مسابقه را از هم‏قطاران خویش برده و در میدانِ رقابت، به پیروزی می رسد.
 • بر آنچه نیک می پنداری، تمرکز کن. و همچنان بر نقاط قوت خویش نیز تمرکز داشته باش. به تنهایی در پیِ علاج نقاط ضعف خود مباش؛ بلکه با کسی همراه شو که مجال های ضعف و ناتوانی ات را به خوبی می داند؛ زیرا راه حل و علاج فوری این مشکلات، فعالیت و کار جمعی است.
 • برای پیروزی و موفقیت، وقت و زمان مشخصی وجود ندارد؛ زیرا موفقیت به زمان وابسته نیست.
 • همواره برنامه ریزی هایت را تغییر بده! به اتفاق آراء ثابت شده است که بینش و بصیرتِ انسان، قابل تغییر و دگرگونی است.
 • تلاش خویش را با بی برنامه­گی برای تحقق ایده ها و افکار دیگران، صرف مکن. هرگاه به جماعت و نهادی منتسب بودی، بر تو است تا در وضع و کارگزاری برنامه ها اشتراک کنی -به استثنای کسی که تحت تربیت قرار داشته و هنوز به پختگی نرسیده باشد- و یا اینکه به تنهایی خود، به فعالیت بپرداز. گاهی نتیجه بخشی فعالیت فرد، بر کار جمعی چیره می شود.

هرگاه دیدی در برنامه ریزی ها تو پیرو محض هستی و مجری برنامه ها از کسی در امور، نظر نمی گیرد و مشوره نمی خواهد، خودت به تنهایی خود، به فعالیت و کار بپرداز.

مشکلات، سختی ها، کارهای محنت آور و اندوه زا، همان هایی است که به سرعت و با شتاب به سوی انسان آمده و دامنگیرش می شود.

 • صبر و شکیبایی، نتایج و دست آوردهای بزرگی در پی دارد. دانش حقیقی در کتاب های آسان یافت نمی شود؛ بلکه در دلِ کتاب های ضخیم نهفته است. به جستجوی کتاب هایی بپرداز که دارای مراجع فراوان، بزرگ و جدیدی بوده و از ارقام و آمار برخوردار باشند.
 • در باره­ی اوضاع و احوالِ جهان بیندیش. به شنیده ها اکتفا نکن؛ بلکه در باره­ی شنیده هایت تفکر و اندیشه نما. و اندوه مخور.

زمینه­ی چهارم: خوی و عاداتت را تغییر بده

 • وقت خویش را ضایع مساز.
 • از افتادن در خطر، هراس نداشته باش؛ زیرا هر کس از بلند رفتن بر کوه ها بترسد، همیشه در گودال ها زندگی خواهد کرد. نسبت بین فرصت ها % ۰٫۲ دو در هزار است و این هم از آن کسی خواهد شد که آمادگی آن را داشته باشد. مدیریت شبکه ی «الرساله» برای من، فرصتی بود که در عمر برای من پیش آمده بود، گر چه می دانستم که این فرصت برایم ریسک داشت، با آن هم برای پذیرش و رویارویی با این ریسک، آماده بودم؛ زیرا می دانستم این خطر، زود گذر بوده و دوام نخواهد کرد.
 • از شکست خوردن ها درس گرفته و بهره ببر، و هرگز اندوه و غم مخور. از تکرار تجربه در صورتی که برایت منفعت داشته باشد، ترس به دل راه مده.
 • نیمی از گردهمایی های غیر فعال را لغو کن… و یا همواره آن ها را به خوبی اداره کن… در اجتماعات روش های برخورد مردم را مورد بررسی قرار بده و زبان جسم و جان مردم را فراگیر. و بیاموز چگونه سوال می کنی نه چگونه سخن می گویی.
 • بسیار سوال کن.
 • از خوبی ها برخوردار شو و بیاموز.
 • فیلم هایی سینمایی که کتاب ها را برایت خلاصه می نماید و در آن ها ابعاد فکری ای نهفته است، برای خویش انتخاب کن.

زمینه­ی پنجم: پیوندها و روابط

 • ارزش و قدر دوست دارانِ خویش را بدان.
 • دردها را تحمل کرده گمانت را نسبت به دیگران نیک دار و به مردم اعتماد کن.
 • با کسی که تو را آزار می دهد و همواره اذیتت می کند، قطع رابطه نموده و کاملا از او دوری کن.
 • در زمینه­ی بنای روابط جدید و دایمی، عجله نکن.
 • تعداد دوستان نزدیکت را افزایش نده، سه تا هفت نفر دوست نزدیک، کافی است. شمارشان از ده بیش نباشد که وقتت را ضایع می سازند.
 • با خردمندان همراه باش و با انسان های حقیر و نادان، هم‏سفر مشو.
 • با انسانِ موفق و پیروزی همراه شو تا تو را با خود به موفقیت و پیروزی برساند، سپس سرِ پای خود بایست و مستقل شو.

زمینه­ی ششم: برنامه ریزی مالی

 • هر سه سال برای افزایشِ پس اندازهایت برنامه ریزی کن.
 • هر پنج سال برای افزایش مالکیت خویش، برنامه ریزی کن.
 • از همین اکنون برای دوران تقاعد و بازنشستگی خویش، برنامه ریزی مالی داشته باش.
 • در ابتدای دورانِ زندگی، به سرمایه گذاری بپرداز.
 • در زمینه هایی که چیزی نمی دانی، سرمایه گذاری نکن.
 • تلاش کن تا قرض هایت از % ۱۰ درآمدِ سالیانه ات افزون نباشد.
 • مواظب حوادث و کارهای غیر مترقبه در زندگی باش.

زمینه­ی هفتم: قواعد زندگی

 • بر مراقبت و حفظ خانواده ات، علاقه مند باش.
 • زیر ساخت ها و اصول از مصالح و منافع ارزنده تر اند.
 • آرزو و آرمان اسلام، سعادت انسان است. طوری به مشکلات امت توجهِ زیادی مبذول مدار که مشکلات شخصی خود و خانواده ات را فراموش نمایی.
 • آزادی، حق قانونی و مقدس همه­ی انسان ها بوده و در قبول دین، اجبار و اکراهی برای کسی نیست.
 • آزادی من، قابل فروش نیست.
 • عقل و اندیشه ام، برای فروش نیست.
 • جز خدا، از کسی ترس و هراس نداشته باش.

در نتیجه و پس از حفظ و مراقبتِ این اندرزها،

از زندگی، لذت ببر!

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

با سجده به خدایت نزدیک شو عنوان عربی: واسجد واقترب

محمد کمال الدین: برگردان: عبدالملک فاضلی سجده اوج درجه ی تذلل و خشوع در پیشگاه ...

هنر بدست آوردن دیگران (فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

ابر مرد دیگری که در سایه های قرآن قامت کشید! (عبدالحمید بن بادیس)

یاد داشت: پیوسته قابل یاد آوری می دانم که پرداختن به زنده¬گی شخصیت های اسلامی ...

فال بینی و عقیده به آن

نویسنده: الحاج مولوی سید عبداللطیف (راضی ادرانی) چگونه مردم با معتقدات غلط به دامان جادوگران ...

هر دم از این باغ! بری میرسد!

عبدالله باغچه مهتری در شماره ۲۲۳ دوشنبه ۵ جدی ۱۳۹۰روزنامه اتفاق اسلام تحت عنوان «نیاز ...

جلو چشم اطفال سگریت نکشید!

مترجم: عبدالجبار مطمئن علمای زیادی از ضررهای بزرگ سگریت و شومیت و حرامیت شان بحث ...

اساسات آرامش روح و روان در برابر اخبار نومید کننده‌ی اهل زمان

نگارنده: محمد موسی شریف گزارنده: استاد نعمت الله سبحانی در عصر کنونی فساد و بزه‌کاری ...

در قبال دعواهای فرزندانمان چه واکنشی نشان دهیم؟

منبع: www.joljol.com وتلخیص و ویرایش نجیبه صالحی استاد فرهنگ محجوبه هروی مقدمه دنیای صمیمی خانواده ...

چگونگی تقویت ایمان در دلها

نوشته:‌ حسین حسین شحاته ترجمه:‌ عبدالخالق احسان قلب جایگاه ایمان: خداوند عزوجل به فضل و ...

نیاز اسلام به مردان زنده و احیا گر!

غلام حضرت « حمیدی » مبرهن است که هیچ دین و آیینی نمی تواند زنده ...

فشار خون چیست؟

خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن ...

با صادقان!

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ [٩:١١٩] ای مومنان! از (مخالفت فرمان) ...

چرا خداوند(ج) رجل گفت وبشر نگفت؟!

ترجمه: عبدالجبار مطمئن در یکی از صنفهای پوهنتون که تعدادی زیادی محصلین شرکت کرده بودند، ...

تأملی بر دنیای اذکار و دعاهای پیامبر اکرم

مولوی ضیاءاحمد فاضلی مسؤول مدرسه احیاءالعلوم شکی نیست که ذکر و یاد الهی ایمان را ...

شادی و سرور از دیدگاه قرآن

دکتر محمود ویسی چکیده یکی از تمایلات و استعدادهای درونی انسان میل و نیاز به ...

رفتار اقتصادی افغانها در دام فرهنگ تکلف گرایی

نویسنده: عثمان عادل فرهنگ از برجسته ترین عواملی است که در درازنای تاریخ بشر به ...

قیامت کی است؟ متی الساعه؟

دکتور شمس الحق سلیم چندی قبل خبری در سرتاسر دنیا پخش شد و خیلی ها ...

عفت کلام

نوشته: عزیزاحمد سلجوقی زبان که در تمام ادوار تاریخ وسیله افهام و تفهیم بوده و ...

هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

خود را محاسبه کنید

ترتیب کننده: غلام حضرت (حمیدی) محاسبه چیست : اینکه ارزیابی کند انسان مسلمان اعمال روز ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3