خانه / صفحه اصلی / آرشیو مطالب / حرمت دخانیات از دیدگاه اسلام

حرمت دخانیات از دیدگاه اسلام

نوشته: دکتور یوسف قرضاوی
ترجمه: عبدالخالق احسان
گیاه معروفی که به نام تنباکو یاد می شود، در اواخر قرن دهم هجری پیدا شده است و استفاده از آن بین مردم گسترش یافته که از اندیشمندان زمان می طلبد تا در مورد حکم شرعی آن دیدگاه های شان را بیان دارند.
به خاطر جدید بود این ماده و اینکه از فقهاء‌ مجتهد و اهل تخریج در مذاهب دستوری درین مورد وجود ندارد و علماء تصور درستی که بر مبنای دقیق علمی استوار باشد در دست ندارند؛ در مورد دخانیات اختلاف آشکاری رونما شده که عده آن را حرام وعده دیگر آن را مباح دانسته و بعضی ها به مکروه بودن آن فتوا دادند و برخی چیزی نگفته و توقف کرده اند.
البته این اختلافات در همه مذاهب وجود دارد که نمی توان این احکام را به یکی از مذاهب نسبت داد.
به نظر من اختلاف علماء در مورد حکم دخانیات مربوط به اختلاف دلایل و قوت و ضعف آن نمی باشد؛ بلکه اختلاف در اصل پژوهش در مورد این ماده است.
عده ی به گمان خود شان برخی منافعی را برای دخانیات ثابت کرده و عده ی نفع و ضرر آن را مساوی پنداشتند و گروهی آن را بی ضرر و بی فایده تصور نمودند، معنی سخن این است که اگر ایشان ضرر دخانیات را می دانستند به اتفاق به حرمت آن نظر می دادند.
اثبات و نفی ضرر دخانیات وظیفه فقهاء نیست؛ بل این وظیفه داکتران و متخصصان فن طبابت می-باشد، آنان هستند که در مورد باید نظر دهند؛ چراکه اهل دانش و تخصص این گونه قضایا اند. الله جل جلاله می فرماید: {فاسئل به خبیراٌ} از آگاهی پرسان کن، {ولاینبئک مثل خبیر} ترا آگاه نمی سازد مانند دانایی.
و علماء طب دیدگاه شان را در مورد زیان دخانیات به جسم به طور عمومی بیان داشته و ضرر آن را بر شش ها و جهاز تنفسی به صورت ویژه بیان کردند و این مسئله را ثابت نمودند که استعمال دخانیات منجر به سرطان شش می گردد؛ لذا در سال های اخیر جهانیان را به دوری از دخانیات فرا خوانده اند.
در زمان معاصر سزاوار است که اندیشمندان با هم به اتفاق نظر برسند و فقیه حکمش را بر مبنای تحقیق طبیب صادر کند؛ وقتی داکتر می گوید: این آفت(دخانیات) به انسان مضر است باید فقیه به حرمت آن فیصله نماید؛ چراکه هرچیزی به صحت و سلامتی انسان ضرر برساند از دید شریعت باید حرام قلمداد شود.
علت تحریم:

عده ی می گویند که چگونه این ماده را بدون نصی حرام می دانید؟
درجواب می گوییم: ضرور نیست که شارع به تمام مفردات حرام نصی داشته باشد، چون شارع ضوابط و قواعد کلی را وضع می کند تا جزئیاتی در ضمن آن درج گردد، قواعد شرعی محدود اند و موارد و قضایایی رخ دادنی غیر محدود می باشند.
کافی است، شارع یک خبیث و مضر را حرام قرار دهد خوردنی ها و نوشیدنی های فراوانی که مضر اند، تحت حرام واقع شود، از همین جهت علماء به حرمت چرس و تریاک اتفاق دارد؛ با وجودی که نص معینی در خصوص حرمت آن نیست.
امام محمد بن حزم ظاهری با وجودی که به ظاهر نصوص تمسک می جوید، قایل به حرمت خوردنی مضر می باشد و می گوید: هر آنچه ضرر داشت، حرام است به دلیل قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که می فرماید: (الله جل جلاله نیکی برهمه امور را فرض گردانیده، کسی که به خود یا به دیگران ضرر برساند او محسن و نیکوکار نیست و کسی که نیکوکار نبود خلاف دستور الله تعالی عمل کرده است).
دلیل دیگر حرمت آن این ایه و حدیث می¬باشد: {ولاتقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیماً} خود را به کشتن ندهید؛ چون الله بر شما مهربان است. {لاضرر و لاضرار فی الاسلام} در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر دیگران روا نیست.
از بهترین عبارات فقهاء در خصوص حرمت اشیاء مضر، عبارت امام نووی است که می فرماید: هر آنچه که خوردن آن مضر باشد مثل: شیشه، سنگ و زهر، خوردن آن حرام است و هرچیز پاکی که مضر نباشد، خوردن آن حلال می باشد.
ضرر مالی و بدنی:

برای انسان جواز ندارد که مال و دارایی خویش را به جای مصرف کند که به دین و دنیای او نفعی نرساند؛ چراکه انسان نسبت به دارایی خود امین است. صحت و مال دو امانت الهی نزد انسان می باشد؛ لذا انسان را مجال آن نیست که به صحت خود ضرر برساند و مالش را ضایع کند؛ لهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم از ضایع کردن مال نهی کرده اند.
شخص سیگاری و قلیانی پولش را می دهد تا به صحتش ضرر برساند که شریعت الهی چنین اجازه ی برایش نمی دهد. خداوند می فرماید: {ولاتسرفوا إنه لا یحب المسرفین} اسراف نکنید، چون خداوند اسراف کننده ها را دوست ندارد.
بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که مصرف کردن پول برای دخانیات ضایع ساختن مال است، با این اتلاف مال ضرر بدنی هم ثابت است که دو ضرر مالی و بدنی در استعمال دخانیات وجود دارد.
ضرر برده گی:

این ضرر نفسانی است که نویسنده ها ازین ضرر غافل مانده اند، آن هم اعتیاد به دخانیات است که اراده انسان را برده ساخته و او را اسیر این عادت زشت می سازد، طوری که وقتی پیشیمان شود و آثار سوء آن را احساس کند، نمیتواند آن را ترک کند.
نظر به این بردگی روحی است که می بینیم عده ازین معتادین به خاطر ارضاء خود، بر قوت یومیه اولاد و نفقه فامیلش ستم می نماید؛ چراکه نمی تواند از چنگال این مرض رهایی یابد، اگر روزی نتواند این ماده مضر را استفاده کند، زندگی اش دگرگون شده، حالش بد میشود، اندیشه¬اش مختل شده و اعصابش خراب می گردد.
دخانیات از دیدگاه شریعت حرام اند:

در زمان معاصر، بعد از تثبیت اضرار و آثار سوء دخانیات توسط هیئت های علمی- طبی، هیچ کس را مجال آن نیست که به حلال بودن آن سخن راند. آنگاه که دیدگاه اباحت مطلق ساقط شود، دیدگاه کراهیت و حرمت باقی می ماند. و از آنچه قبلاً بیان گردید واضح شد که قول به حرمت دخانیات قویتر است. این نظر ما هست بدلیل متحقق بودن ضرر بدنی، مالی و روحی اعتیاد به آن ؛ چراکه هر چه به صحت انسان ضرر برساند، واجب است که حرام قلمداد شود.
خداوند می فرماید: {ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه} خود را به هلاکت نیندازید. {ولا تقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیماً} خود تان را به کشتن ندهید، خداوند نسبت به شما مهربان است. {ولا تسرفوا إنه لایحب المسرفین} اسراف کاری نکنید، چون خداوند اسراف کاران را دوست ندارد. { ولا تبذر تبذیراً إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین} اسراف نکنید در حقیقت اسراف کننده ها برادران شیطان اند.
برای انسان مسلمان لازم است که خود را ازین آفت مضر و خبیث باز دارد، درین هیچ تردیدی وجود ندارد که تنباکو از جمله خبائث بوده و از پاکیزه ها نمی باشد؛ چراکه هیچ نفع دینی و دنیوی ندارد.
نصیحت من به طور ویژه برای جوانان این است که خود را از سقوط در دام این آفت نجات دهند، آفتی که صحت شان را فاسد ساخته و قوت و شادابی شان را متزلزل می کند، جوانان نباید قربانی این توهم شوند که استعمال دخانیات نشانه مردانگی و استقلال شخصیتی است.
از رسانه ها می خواهم با استفاده از تمام روش ها علیه دخانیات حمله ور شوند، بر نویسنده ها و کار گردان های فلم ها، نمایشنامه ها و سریال ها لازم است که از دخانیات حمایت نکنند.
بر دولت ها لازم است که برای مقابله با این آفت، همدست شوند تا جامعه انسانی را از شر این آفت نجات دهند؛ اگر چه خزانه دولت تاوان کند؛ چراکه صحت امت و فرزندان آن از میلیون ها پول با ارزشتر می باشد.
از الله جل جلاله می خواهیم برای ما بصیرت داده و در دین ما فقیه بگرداند و آنچه به نفع ما هست بدانیم و از آن چه دانستیم نفعه بگیریم.

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

با سجده به خدایت نزدیک شو عنوان عربی: واسجد واقترب

محمد کمال الدین: برگردان: عبدالملک فاضلی سجده اوج درجه ی تذلل و خشوع در پیشگاه ...

هنر بدست آوردن دیگران (فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

ابر مرد دیگری که در سایه های قرآن قامت کشید! (عبدالحمید بن بادیس)

یاد داشت: پیوسته قابل یاد آوری می دانم که پرداختن به زنده¬گی شخصیت های اسلامی ...

فال بینی و عقیده به آن

نویسنده: الحاج مولوی سید عبداللطیف (راضی ادرانی) چگونه مردم با معتقدات غلط به دامان جادوگران ...

هر دم از این باغ! بری میرسد!

عبدالله باغچه مهتری در شماره ۲۲۳ دوشنبه ۵ جدی ۱۳۹۰روزنامه اتفاق اسلام تحت عنوان «نیاز ...

جلو چشم اطفال سگریت نکشید!

مترجم: عبدالجبار مطمئن علمای زیادی از ضررهای بزرگ سگریت و شومیت و حرامیت شان بحث ...

اساسات آرامش روح و روان در برابر اخبار نومید کننده‌ی اهل زمان

نگارنده: محمد موسی شریف گزارنده: استاد نعمت الله سبحانی در عصر کنونی فساد و بزه‌کاری ...

در قبال دعواهای فرزندانمان چه واکنشی نشان دهیم؟

منبع: www.joljol.com وتلخیص و ویرایش نجیبه صالحی استاد فرهنگ محجوبه هروی مقدمه دنیای صمیمی خانواده ...

چگونگی تقویت ایمان در دلها

نوشته:‌ حسین حسین شحاته ترجمه:‌ عبدالخالق احسان قلب جایگاه ایمان: خداوند عزوجل به فضل و ...

نیاز اسلام به مردان زنده و احیا گر!

غلام حضرت « حمیدی » مبرهن است که هیچ دین و آیینی نمی تواند زنده ...

فشار خون چیست؟

خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن ...

با صادقان!

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ [٩:١١٩] ای مومنان! از (مخالفت فرمان) ...

چرا خداوند(ج) رجل گفت وبشر نگفت؟!

ترجمه: عبدالجبار مطمئن در یکی از صنفهای پوهنتون که تعدادی زیادی محصلین شرکت کرده بودند، ...

تأملی بر دنیای اذکار و دعاهای پیامبر اکرم

مولوی ضیاءاحمد فاضلی مسؤول مدرسه احیاءالعلوم شکی نیست که ذکر و یاد الهی ایمان را ...

شادی و سرور از دیدگاه قرآن

دکتر محمود ویسی چکیده یکی از تمایلات و استعدادهای درونی انسان میل و نیاز به ...

رفتار اقتصادی افغانها در دام فرهنگ تکلف گرایی

نویسنده: عثمان عادل فرهنگ از برجسته ترین عواملی است که در درازنای تاریخ بشر به ...

قیامت کی است؟ متی الساعه؟

دکتور شمس الحق سلیم چندی قبل خبری در سرتاسر دنیا پخش شد و خیلی ها ...

عفت کلام

نوشته: عزیزاحمد سلجوقی زبان که در تمام ادوار تاریخ وسیله افهام و تفهیم بوده و ...

هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

خود را محاسبه کنید

ترتیب کننده: غلام حضرت (حمیدی) محاسبه چیست : اینکه ارزیابی کند انسان مسلمان اعمال روز ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3