خانه / صفحه اصلی / آرشیو مطالب / نگاهی به رویارویی دو تمدن

نگاهی به رویارویی دو تمدن

به قلم: محمود مدرس نور

آمدن کشورهای غربی که وارث و نماد استعمارگران دیروز و صلیبیان روز پیش تر است، به کشورهای اسلامی از سوی آگاهان و اندیشمندان به گونه های مختلف بررسی می شود: عده یی آنرا از روی خیرخواهی، عده یی برای چپاول ثروت های طبیعی، عده یی در جهت مبارزه با تروریسم و آوردن ثبات، عده یی برای گسترش مسیحیت…. می دانند. حالا علت این آمدن هرچه باشد، یقینا به قصد خیرخواهی نیست. در این مجال کوتاه نگاهی دارم به رویارویی و کشمکش تاریخی این دو تمدن، اسلام و مسیحیت.
رویایی با مسیحیت که بعد ها نماد آن غرب شد از نخستین روزگاران پیدایش اسلام شروع شد:
۱٫ اولین رویارویی غزوه تبوک بود، امتحان بزرگ در اوج گرمای تابستان حجاز، کسانیکه اشتراک کردند رستگار و کسانیکه به بهانه های مختلف با داشتن توانایی از اشتراک امتناع کردند، ناکام شدند؛ جنگی که با پیروزی مسلمین خاتمه یافت.
۲٫ بعد از آن، مهمترین جنگ با مسیحیت یرموک بود، جنگی بزرگ به رهبری مردی بزرگتر- خالد بن ولید، گویا همیشه تقدیر با تدبیر خالد موافق است، دومین پیروزی بزرگ بعد از تبوک؛ هرچند سرکوبی رومیان توسط اسامه بن زید در ابتداء خلافت صدیق اکبر هم قابل یاد آوریست اما نه به عظمت این پیروزی.
۳٫ فتح کامل شام این بار به سپه سالاری مردی قوی و امین، ابوعبیده بن جراح با همکاری و تدبیر شمشیر زن قهارتاریخ خالد بن ولید.
۴٫ فتح سیاسی بیت المقدس و فلسطین توسط خلیفه یی که لباس های کهنه و مندرس به تن داشت، اما هیبت و هیمنت اش جهان آن روز را به لرزه می افکند، عمرفاروق. فتح فلسطین در حقیقت تیرخلاصی بود بر حکمرانی و حکمروایی مسیحیت در شرق.
۵٫ حمله دریایی به قبرس به فرماندهی مرد با سواد، رهبری قابل و سیاستمدار زیرک، مردیکه نامش در کنار نام کاتبان وحی قید شده و در نخستین روزگاران جوانی فتح مکه را به چشم و سر دیده و ایمان آورده بود- معاویه بن ابی سفیان- اولین امیرالبحر لشکر اسلام. حاکم سرزمین شام که از طرف خلیفه دوم مقرر شده بود و در دیدار از شام، خلیفه دوم اورا کسرای عرب خوانده بود.
نیروهایش تا محاصره قسطنطیه پیش رفت، اما قبل از فتح، شهادت جانسوز و جهانگداز خلیفه سوم واقع شد. لشکر اسلام مجبور شد که عقب نشینی کند.
۶٫ بعد از این شکست ها و رهایی ملت های مظلوم از دست حکام ظالم و بی عدالت، مسیحیت رفت که تجدید قواء و تجهیز نیرو کند. این تجدید و تجهیز بیش از چهار صد سال طول کشید. زمانی برگشت که دیگر آن شمشیرهای بُران عرب و از جهانگشایان چون خالد، مقداد بن اسود و از سیاستمداران چون هارون و مامون یادی در خاطرات و آهی پر از حسرت در سینه ها مانده بود. عرب مسحور ومسجون متکاهای نرم، دلربایان حورنما و غذاهای گوناگون شده بود. این لذت ها چونان عنکبوت با تارهای نرم عرب را محکم در آغوش گرفته بود. موقع مساعد بود که فلسطین سرزمین مقدس هرسه ادیان سماوی، از مسلمین پس گرفته شود.
۷٫ اما مسیحیت در محاسبات خود ترکان آسیای میانه که تازه اسلام آورده بودند، از قلم انداخته بود! مسیحیت آتش زیر خاکستر را شعله ور کرد و فتنه خوابیده را بیدار، گویا کسانیکه آتش این جنگ را روشن کردند نمی دانستند، که قرار است که این جنگ بیش سه قرن طول بکشد! جنگ مشهور در منطقه «ملازگُرد» اولین رویایی جنگ صلیبی به رهبری سلطان آلپ ارسلان دومین پادشاه ترکان سلجوقی و طرف مسیحی به رهبری «رومانوس دیوژن»، جنگ با پیروزی آلپ ارسلان تمام شد.
۸٫ گویا دیگر زمان آن پیروزی های قاطع که چون غلبه روز بر شب بود، سپری شده بود. غرب با بدست آوردن تجربه از جنگ ملازگُرد با نیروی بیشتر و با تجهیزات بهتر به مصاف مسلمین آمد. سه قرن این جنگ و صلح، شکست و پیروزی، تعقیب و گریز طول کشید، تا سلطان صلاح الدین ایوبی با وارد آوردن ضربه مهلک بر غرب توانست که بیت المقدس را فتح کند؛ اما اجل مهلت نداد که تیرخلاصی بر شقیقه این جنگ فیر کند. دست تقدیر چنان بود که این مهم باید توسط غلام زاده گان ترک که از سرزمین آسیای میانه آورده شده بودند و حالا سرباز و سردار بودند، انجام شود، ممالیک. ممالیک با فتح مجدد فلسطین موفق شدند که کار نیمه تمام صلاح الدین ایوبی را به اتمام برسانند وغرب را از شرق برانند! در اخیر این جنگ سه صدساله، غرب نه به سرزمین مولود مسیح دست یافت و نه هم به بهشت موعود. اما آنچه بدست آورد مهمتر از فلسطین بود، تمدن شرق!
۹٫ نیروی ایجاد شد در غرب عراق، از خانواده صوفی و دیندار که ۶۲۵ سال بر سرنوشت اسلام و مسلمین حکمرانی و حکمروایی کردند، عثمانی ها. با غروب مهتاب نورفشان سلجوقیان روم، آفتاب جهان افروز و جهان سوز عثمانی ها طلوع کرد. این بار نوبت غرب بود که تبعات تلخ جنگ که خود بر افروخته بود و سه صدسال هم برآن دمیده بود، تا سوزان بماند، تجربه کند. بلی رویارویی اسلام و غرب، البته این بار در سرزمین اروپا. رهبری جنگ در دستان مردانی چون سلطان مراد اول، سلطان محمد اول، محمدفاتح، سلیم اول، سلیمان قانونی….. مردانی با سواد اندک اما سیاستمداران قابل و شمشیرزنان قهار، رای شان فتوای شیخ الاسلام و مشاورشان وزیران دانا و مدبر. جنگ با تمام قوت در جریان بود، اما خوبی جنگ این بود که تمام ویرانی و تبعات منفی جنگ در سرزمین اروپا بود. غرب از آن آتش خود افروخته حالا فقط دودش را نصیب شده بود. اوج پیشروی های عثمانی فتح قسطنطنیه و سقوط همیشگی امپراطور روم در زمان سلطان محمد فاتح و محاصره «وین» در زمان سلیمان قانونی!
تاریخ شهادت می دهد که عثمانی ها امپراطوری خود را نه بر اساس ترک سازی بلکه بر مبنای همگرایی با اسلام برپا نمودند و حاضر شدند زبان و فرهنگ آنها بعنوان زیرمجموعه ای از فرهنگ ها و زبان های بزرگتر جهان اسلام – عربی، فارسی- در آید. از نظر اروپایی ها دو کلمه ترک و مسلمان به یک معنی بود.

بعد از قانونی، دوره انحطاط عثمانی هم شروع شد. تهاجمات ظفرآفرین حالا تبدیل شده بود به موضعگیری های سیاسی و انزوای باشکوه. غربیان هراس داشتند که عثمانی اگر عطسه کند، اروپا سینه بغل خواهد شد، غافل از آنکه از رستم حالا فقط نامش باقیمانده بود.
۱۰٫ مردی کوتاه قد و نابغه با جسارت و گستاخی به سرزمین عثمانی دست درازی کرد. فریادهای سلطان عثمانی حتی دربار ها را نلرزاند چه برسد به اینکه عطسه هایش اروپا را سینه بغل کند. ناپلئون بناپارت فرانسوی در سال ۱۷۹۸ به مصر حمله کرد. این مرد قدکوتاه و فتنه انگیز به رسم مسلمین در نماز جمعه حاضر شد و ردا و قبای مسلمین به تن کرد و عمامه بزرگ هم در سر گذاشت. ندای حمایت از خلیفه عثمانی را سرداد اما بر همگان مشهود بود که می خواهد که مصر را از چنگ عثمانی برباید و با استفاده از آن بر هندوستان سرزمین عجایب حمله کند.
خلیفه عثمانی با این مرد کوتاه قد پنجه در پنجه در افکند، خلیفه را به زانو در آمد. زیرا تفنگ های خود کار فرانسوی بهتر از توپهای زمان سلطان سلیم کار میداد، کشتی های اروپایی برخلاف کشتی های عثمانی، سبکتر، مقاوم تر و قسماً هم نیروی غیر از باد آنرا پیش می برد. درحالیکه کشتی های عثمانی به قوت بادبان بود حرکت می کرد.
هر چند با تلاش های گوناگون و قربانی دادن های فراوان، مصر توانست که ناپلئون را از کشور خود براند، اما این راندن و راندن صد سال پیش کاملا متفاوت بود. دیگر توازن قوا شرق و غرب از میان رفته بود.
حملات ناپلئون آخرین حمله نبود. بعدا این حملات گسترش یافت. هر کدام از کشور های غربی انگلیس، ایتالیا، فرانسه، آلمان… بنام های مختلف به کشور های اسلامی که درحقیقت همان میراث تجزیه شده عثمانی بود، حملات خود را افزایش دادند.
عکس العمل جهان اسلام فقط رفتن به مصاف جنگی نا برابر بود. همیشه کوشش می کرد که ناتوانی خود را با افزودن نیروی فزیکی جبران کند.
بزرگترین پیروزی که بعداز سقوط عثمانی نصیب امت اسلامی شد، شکست نظامی انگلیس و از پای در آمدن ارتش سرخ کمونست در افغانستان است. اما این پیروزی ها هم فقط نظامی است و چه بسا دست آورد های آنهم در حال فروپاشی می باشد.
اگر نتیجه بحث را بخواهیم که در ۲ جمله خلاصه کنیم می توانیم بگوییم که تمدن اسلام و مسیحیت با نام های مختلف در طول تاریخ در حال تصادم و برخورد بوده و امیدی نیز به آشتی این دو تمدن وجود ندارد. تمدن اسلامی در حال حاضر در شکست تمدنی خود می باشد که باید تمام عرصه های ترمیم و تعمیر شود تا بتوان دوباره کامیابی ها و خاطره های پیروزی دیروز را عملا زنده کرد.

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

مردی با اندشه های سبز همیشه بهار

بهار فصلی به دلها نزدیک است. همه کس بهار را دوست دارد. با شنیدن واژه¬ی ...

این قافله در حرکت است

نوشته:‌ نور احمد صمدی شاید زیاد شنیده باشیم که «الله متعال انسان های نیک را ...

احساس همرایی با الله تعالی

رضایت الله تعالی اساس هدف و خواسته¬ی¬ دعوتگر در مسیر راه و زندگی¬اش است. بدین ...

گزارش هفته سیرت – ولایت غور

دفتر ولایتی جمعیت اصلاح غور به مناسبت دوازدهم ربیع‌الاول سال‌روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگوار ...

تهدید آخر!

اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهی است ، اشک کباب باعث طغیان آتش است! خلیل ...

علم وجهاد

تخلص وتصرف از کتاب دانش ودین داری از داکتر قرضاوی حفظ الله احمد ضیاء منیب ...

اهمیت تربیت کودک

نویسنده: محمد فرید فائز خداوند کائنات را در هفت طبقه خلق نمود و در آن ...

نیاز آدمیان به تربیت ایمانی

نگارنده: دکتر یوسف قرضاوی گزارنده: نعمت الله سبحانی از خلال تجارب زندگیم و سپری کردن ...

نظام غرب و تناقض در حقوق بشر

اسلام دینی است که از سوی الله متعال که به همه ی شئون و نیازهای ...

این قافله در حرکت است

نوشته:‌ نور احمد صمدی شاید زیاد شنیده باشیم که «الله متعال انسان های نیک را ...

نظرگاه خداوند در وجود آدمی

پیامبر (ص) در حدیثی که امام مسلم آن را روایت نموده است، فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ ...

از زمانی که رب العالمین بنی آدم را آفرید، برای هدایت و رهنمائی شان، پیامبری ...

قصه های از لحظات اخیر زندگی

ترجمه: عبدالملک فاضلی بدون شک هر کدام ما یقین داریم که دنیا جای همیشگی نیست ...

چرا مشتاق اسلام شدم!

نوشته: ام راشد ترجمه و تصرف: احمد فرید فرزاد هروی اسلام دارای ویژه گی های ...

آیا موسیقی غذای روح است؟

نوشته: داکتر غلام رسول شفیق خاطره¬یی جالب در مورد اثرات موسیقی بالای روان انسان: همه¬ی ...

ارزیابی خودی

محاسبه یکی از وسایل مهم و اساسی تربیت اسلامی برای اصلاح، تهذیب، رشد و بالندگی ...

به سوی تغییر

حرکت به سوی تغییر از مقولاتی است که امروز بیشتر از همه زمانه ها پیرامون ...

دروغ آفت ایمانی

ایمان به مثابه درختی است که باید متوجه اش بود، تا از گزند آفاتی که ...

مقام معنوی انسان!

انسان، به دنیا می آید و سرمایه های مانند دست و پا و چشم و ...

آژیر خطر

نوشته: عبدالباری قانت در شماره¬ی ۱۰۰ معرفت پیش در آمدی در باره¬ی هویت اسلامی و ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3