خانه / صفحه اصلی / آرشیو مطالب / راهکارهای افزایش تولیدات داخلی افغانستان

راهکارهای افزایش تولیدات داخلی افغانستان

نویسنده: محمد عثمان عادل
مهمترین معیار سنجش عملکرد اقتصادی یک کشور، تولید ناخالص داخلی سالانۀ (GDP) آن است و بر اساس همین معیار، درجۀ رشد و پیشرفت کشورهای جهان در اخیر هر سال مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. بر بنیاد این محاسبه، حدوداً از مجموع ۲۶۰ کشور کرۀ زمین، ۳۲ کشور از جملۀ فقیرترین آنها به شمار می روند که عاید سرانۀ شان مساوی به ۱۰۰۰ دالر و یا کمتر از آن است. افغانستان با آنکه اقتصادش از آغاز دهۀ هشتاد بدین سو روند بهبود را می پیماید، هنوز در صف ده فقیرترین کشور جهان قرار دارد و اقتصاد آن در حال حاضر به شکل نگران کننده یی به کمکهای خارجی وابسته است. در پنج سال اخیر اما، تولیدات داخلی این کشور بطور اوسط حدوداً ۱۰ درصد رشد داشته است. طبق گزارش بانک جهانی، رشد تولیدات داخلی افغانستان در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب در حدود ۲۰٫۴، ۸٫۲ و ۷٫۲ درصد سنجش شده است.
از آنجایی که میزان تولید داخلی، نقش عمده و تعیین کننده در رشد و پیشرفت کشورما بازی می کند و از سویی در این سالهای اخیر، روند رشد دهه گذشته، رفته رفته بشکل قابل ملاحظه یی کاهش می یابد، برآن شدم تا برخی از مهمترین راهکارهای افزایش تولیدات داخلی افغانستان را بطور مختصر مورد بررسی قرار دهم.
حکومت قانون
بدون شک حکومت قانون یکی از شاخص های برجستۀ توسعه اقتصادی به حساب می آید. به هر اندازه که درجۀ حکمفرمایی قانون در یک کشور زیاد شود، به همان اندازه امکانات سرمایه گذاری های اقتصادی و رشد اقتصادی مساعدتر می گردد، چون سرمایه گذاران در کشوری سرمایه گذاری می کنند که احساس امنیت جانی و مالی نموده و دارایی های شان حمایت دولتی را با خود داشته باشد و نیز مشکلات حقوقی و تجارتی با عدل و انصاف حل و فصل شده بتواند. اما دقیقاً در افغانستان یکی از دلایل عمدۀ کاهش سرمایه گذاری ها و کاهش تولیدات در این اواخر، افزایش ناامنی ها و زورسالاری ها یا به دیگر سخن، حکمفرمایی قانون زور به عوض زور قانون بوده است. کم نبوده اند زورسالارانی که سرمایه های هنگفت مالی را بر خلاف قانون تجارت، در قبضۀ خویش در آورده اند. و در حقیقت آنها با همچو خلاف ورزی ها، بر روند بهبود تولید داخلی، سطح اشتغال و رشد صنایع نوبنیاد کشور صدمۀ شدید روا داشته اند. بنابراین بخاطر رشد تولید داخلی باید در راستای حاکمیت قانون و توسعه دمکراسی تلاش جدی ورزید.
حمایت دولت از صنایع داخلی
مودل های رشد اقتصادی و تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بدون نظارت، حمایت و تشویق دولت، امکانات رشد و توسعه و پاگیری صنایع داخلی میسر نیست، یعنی دولت باید نقش موثر و تعیین کننده یی را در جهت اقتصاد انکشاف صنعتی کشور ایفا نماید. اما با تاسف که امروزه تجارت لجام گسیختۀ افغانستان و نبود حمایت و تشویق دولت از صنایع داخلی، این کشور را به مارکیت کالاهای کم کیفیت استهلاکی و تجملی غیرضروری کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، ایران و چین تبدیل کرده و ضربات کمرشکن را بر پیکر صنایع نوبنیاد زده است. به عنوان مثال یکی از علت های اصلی که در این اواخر، شمار زیادی از فابریکه داران هرات در برابر رقیبان خارجی خود شکست خورده و کاروبار خود را از دست داده اند، واردات بی رویۀ کالاهای خارجی و نبود یا کمبود سیاستهای حمایتی دولت است. هرات یکی از مناطق نسبتاً امن کشور، شاهد سرمایه گذاری قابل توجه در بخش صنایع تولیدی بوده است. شهرک صنعتی هرات در ابتدا خوب درخشید و محصولات تولید شدۀ آن در سراسر افغانستان بازار پیدا نمود و در قسمت افزایش زمینه های کاری و تولیدات داخلی نقش خوبی بازی می نمود، اما با گذشت زمان، فابریکه داران متوجه شدند که در برابر ورود سیل آسای کالاهای خارجی، بویژه آنچه از پاکستان و ایران سرازیر می شود، قادر به رقابت نیستند. و در نتیجه تقریباً نصف کل ۳۰۰ فابریکه ای که از سال ۲۰۰۵ به اینسو در این شهر ایجاد شده، اکنون مسدود گردیده و متباقی نیز درگیر مشکلات گوناگون می باشند.
بنابراین، استراتیژی مهمی که در حال حاضر میتواند میزان تولیدات داخلی را فزونی بخشد و صنایع نوزاد را بالنده تر و شکوفاتر سازد، تطبیق سیاستهای حمایتی دولت است. مثلاً دولت می تواند برخی معافیت های مالیاتی را برای تولیدات داخلی قایل شود و مواد خام وارداتی مورد نیاز صنایع داخلی را از پرداخت محصول و سایر عوارض گمرکی معاف سازد و به همین ترتیب موانع ترانزیتی را از برابر اقلام صادراتی در حد ممکن کاهش دهد. سرانجام به منظور نهادینه سازی فرهنگ حمایت از تولید داخلی، دولت می تواند برای تامین کالاهای مورد ضرورت ارگانهای مربوطۀ خویش به خرید تولیدات داخلی حق تقدم داده و از طریق رسانه ها به نفع تولید ملی تبلیغات موثر نماید.
بلندبردن سطح تعلیم و تربیه
اگر نگاهی هرچند گذرا به اقتصادهای دست اول جهان بیندازیم، متوجه می شویم که اکثر آنها در قسمت پرورش نفوس تحصیلکرده و افزایش کمی و کیفی سطح تحصیلات – بویژه در ساینس و ریاضیات- پیشگام جهان اند، و میزان سرمایه گذاری بالای سواد و تحصیل در یک کشور همیشه تعیین کنندۀ میزان رشد سرمایه انسانی بوده است، لذا به هر اندازه که نیروی انسانی خود را به علوم و فنون جدید مجهز ساخته بتوانیم به همان نسبت می توانیم که منابع تولیدی خود را به شکل کارا و موثر بکاراندازیم و در نتیجه سطح کارایی و بهره وری و تولیدات داخلی خود را از لحاظ کمی و کیفی به گونۀ چشمگیری افزایش دهیم. یعنی بلندبردن هر چه بیشتر سطح سواد و تحصیل، رشد روزافزون نیروی فعال کاری و تولید داخلی را در پی خواهد داشت.
افزایش کیفیت تولیدات داخلی و صادرات آنها
حمایت دولت از محصولات داخلی به معنای منع واردات نیست چون افغانستان در وضعیت کنونی دست کم به دو دلیل به تشویق واردات مجبوریت دارد، دلیل اول اینکه مقدار تولیدات داخلی، تقاضا و نیاز داخلی کشور را برآورده ساخته نمی تواند و دلیل دوم اینکه تولیدات داخلی فعلی از لحاظ کیفیت و استاندارد، وضعیت خوبی ندارند، به همین لحاظ غالباً مورد پذیرش مصرف کنندگان خارجی قرار نمی گیرند تا به بیرون صادر شوند و از طرفی، چون مصرف کنندگان داخلی، آنها را از لحاظ کیفیت با محصولات وارداتی مقایسه می کنند، حتی مورد بی مهری تقاضای داخلی نیز قرار می گیرند.
خوشبختانه افغانستان بخاطر داشتن نیروی کار فراوان و ارزان در تولید بسا از محصولات زراعتی بویژه میوه جات از مزیت مطلق برخوردار است. مثلاً قیمت تمام شد داخلی تولید میوه جاتی همچون انگور، انار و … نسبت به قیمتهای خارجی به مراتب پایینتر است و از لحاظ کیفیت طعم خود نیز بر میوه جات اکثر کشورهای جهان برتری دارند که صادرات آنها مفاد قابل ملاحظه یی در پی خواهد داشت و تولید داخلی را بشکل چشمگیری فزونی خواهد بخشید، اما مشکلی که وجود دارد این است که بخوبی نگهداری و بسته بندی نمی شوند تا پروسه انتقال و صدور آنها با حفظ کیفیت اولی شان موفقانه صورت گیرد، و همچنان مشکل عمدۀ عدم راهیابی زعفران به بازارهای خارجی نیز تاکنون در کیفیت جمع آوری و بسته بندی آن بوده است. بنابرین به منظور رشد تولیدات داخلی کشور، باید در قسمت کیفیت و استانداردسازی آنها توجه مسئولانه و دقت کارشناسانه بخرج داد.
بلندبردن سطح اشتغال با سیاستهای پولی
با کاربست سیاستهای پولی میتوان میزان تولیدات داخلی را بویژه در سکتور زراعت، رنگ و رونق تازه بخشید، مثلاً می شود که قانون بانکی کشور قسمتی از قرضه های بانکی را لزوماً برای فعالیتهای تولیدی بویژه زراعت تخصیص دهد و یا دولت به وسیلۀ کریدیت های زراعتی برای کشاورزان، ماشین آلات زراعتی توزیع نماید و سپس قیمت آنها را بشکل قسطی بعد از برداشت محصولات، از آنها واپس بگیرد. جالب است که در حال حاضر حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان را سکتور زراعت تشکیل میدهد اما همین سکتور منبع درآمد ۸۰ درصد نفوس کشور است، لذا با همچو سیاست هایی می توان هم میزان کار و اشتغال را بلند برد و هم سطح تولید داخلی را افزایش داد. و البته یکی از گزینه های کم مصرف افزایش تولید داخلی، استخدام زنان را در پروسه های تولیدی است.
تشویق سرمایه گذاری های خارجی
یکی از روشهای دیگر، تشویق سرمایه گذاری های خارجی است، چون با این کار از یک طرف میزان تولید و درآمد افزایش می یابد و از جانب دیگر، فن آوری های جدید و چگونگی کاربرد آنها توسط متخصصین ورزیده و مجرب خارجی به داخل کشور منتقل می شود. و از آنجایی که افغانستان از مزیت های نسبی زیادی در بخش تولید برخوردار است، توسعه تجارت خارجی برایش سودآور است و هر قدر که اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی نزدیکتر شود به همان اندازه تولید داخلی تقویت می گردد.
از بین بردن فساد اداری
در این چند سال اخیر، فساد اداری و فرهنگ رشوه خواری بویژه در مقامات بلندپایۀ دولتی رشد سرسام آور داشته که می توان گفت چنین وضعیتی بدین پیمانه در تاریخ گذشتۀ افغانستان اصلاً اتفاق نیافتده است. و از آنجایی که فساد اداری و رشوه خواری درکل مصارف فعالیتهای تولیدی و تجارتی را افزایش می دهد، انگیزه های کار و سرمایه گذاری های بیشتر و بهتر در همچو سرزمینی بشکل خودکار فروکاسته و سرکوب می شوند.

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

با سجده به خدایت نزدیک شو عنوان عربی: واسجد واقترب

محمد کمال الدین: برگردان: عبدالملک فاضلی سجده اوج درجه ی تذلل و خشوع در پیشگاه ...

هنر بدست آوردن دیگران (فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

ابر مرد دیگری که در سایه های قرآن قامت کشید! (عبدالحمید بن بادیس)

یاد داشت: پیوسته قابل یاد آوری می دانم که پرداختن به زنده¬گی شخصیت های اسلامی ...

فال بینی و عقیده به آن

نویسنده: الحاج مولوی سید عبداللطیف (راضی ادرانی) چگونه مردم با معتقدات غلط به دامان جادوگران ...

هر دم از این باغ! بری میرسد!

عبدالله باغچه مهتری در شماره ۲۲۳ دوشنبه ۵ جدی ۱۳۹۰روزنامه اتفاق اسلام تحت عنوان «نیاز ...

جلو چشم اطفال سگریت نکشید!

مترجم: عبدالجبار مطمئن علمای زیادی از ضررهای بزرگ سگریت و شومیت و حرامیت شان بحث ...

اساسات آرامش روح و روان در برابر اخبار نومید کننده‌ی اهل زمان

نگارنده: محمد موسی شریف گزارنده: استاد نعمت الله سبحانی در عصر کنونی فساد و بزه‌کاری ...

در قبال دعواهای فرزندانمان چه واکنشی نشان دهیم؟

منبع: www.joljol.com وتلخیص و ویرایش نجیبه صالحی استاد فرهنگ محجوبه هروی مقدمه دنیای صمیمی خانواده ...

چگونگی تقویت ایمان در دلها

نوشته:‌ حسین حسین شحاته ترجمه:‌ عبدالخالق احسان قلب جایگاه ایمان: خداوند عزوجل به فضل و ...

نیاز اسلام به مردان زنده و احیا گر!

غلام حضرت « حمیدی » مبرهن است که هیچ دین و آیینی نمی تواند زنده ...

فشار خون چیست؟

خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن ...

با صادقان!

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ [٩:١١٩] ای مومنان! از (مخالفت فرمان) ...

چرا خداوند(ج) رجل گفت وبشر نگفت؟!

ترجمه: عبدالجبار مطمئن در یکی از صنفهای پوهنتون که تعدادی زیادی محصلین شرکت کرده بودند، ...

تأملی بر دنیای اذکار و دعاهای پیامبر اکرم

مولوی ضیاءاحمد فاضلی مسؤول مدرسه احیاءالعلوم شکی نیست که ذکر و یاد الهی ایمان را ...

شادی و سرور از دیدگاه قرآن

دکتر محمود ویسی چکیده یکی از تمایلات و استعدادهای درونی انسان میل و نیاز به ...

رفتار اقتصادی افغانها در دام فرهنگ تکلف گرایی

نویسنده: عثمان عادل فرهنگ از برجسته ترین عواملی است که در درازنای تاریخ بشر به ...

قیامت کی است؟ متی الساعه؟

دکتور شمس الحق سلیم چندی قبل خبری در سرتاسر دنیا پخش شد و خیلی ها ...

عفت کلام

نوشته: عزیزاحمد سلجوقی زبان که در تمام ادوار تاریخ وسیله افهام و تفهیم بوده و ...

هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

خود را محاسبه کنید

ترتیب کننده: غلام حضرت (حمیدی) محاسبه چیست : اینکه ارزیابی کند انسان مسلمان اعمال روز ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3