آژیر خطر

نوشته: عبدالباری قانت
در شماره¬ی ۱۰۰ معرفت پیش در آمدی در باره¬ی هویت اسلامی و هویت جاهلی پیش¬کش حضور تان شد که یکی از اسباب عمده و اساسی هویت باختگی مسلمانان در آن مقال، وجود استعمار در سرزمین های اسلامی قلمداد شده بود، در این شماره در نظر است نکاتی چند پیرامون این موضوع به رشته¬ی تحریر در آوریم.
متاسفانه یکی از پدیده های شومی که امت اسلامی چه در گذشته و چه امروز با آن روبرو بوده و هست؛ همانا چهره¬ی وحشتناک استعمار می باشد، در گذشته با جنگ های صلیبی و تتار و در عصر حاضر با استعمار گران جدید زیر نام ها و عناوین فریبنده و چشم نواز، ملت ما هم امروز مثل گذشته باردیگر با کمال تاسف، افتخار میزبانی دسته¬ی رنگارنگی از این قماش را با تلاش های پی گیر خود مهمانان و زحماتی هم که برخی افراد از داخل متحمل شدند، کسب نموده که با کمال دلسوزی تشریف آوردند، تا گل لبخند را به لبان ملت داغدیده¬ی ما نشانده، فقر و جهل را ریشه کن نموده و آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را دو دستی تقدیم جامعه¬ی ما نمایند، و بعد از ادای این مسئوولیت های بشر دوستانه و خطیر واپس به آغوش گرم خانواده های شان رفته تا وجدان شان راحت شده و دَین خود را در پیشگاه تاریخ و ملت ها ادا نموده باشند.
شکی نیست که بررسی همه جانبه¬ی این موضوع، مقالات طولانی و دراز دامنی را می طلبد اما با توجه به ضرورتی که در این راستا احساس می شود بطور مختصر و فشرده به این بحث می پردازیم:
بعد از این مقدمه، نخست به بیان تعریف استعمار پرداخته سپس انواع آن را مطرح نموده و به بیان مختصر پیامد ها و آثار سوءی که استعمار از خود در یک کشور مستعمره بجای می گذارد خواهیم پرداخت، امید که چشم بینا و گوش شنوایی به این سطور بیافتد و اثراتی در پی داشته باشد.
مفهوم استعمار:
«استعمار» واژه¬ی عربی است از ریشه¬ی «عمارت» «تعمیر» و آبادانی در فرهنگ لغت از نظر لغوی این گونه بررسی شده است:
استعمار از باب استفعال به معنای طلب عمارت است. و همچنین آبادانی خواستن (فرهنگ معین)
اسْتَعْمَرَ- «اسْتِعْمَاراً فی المکان» او را در آن مکان جاى داد تا آنرا آباد کند.
مُسْتَعْمَرَات: آنچه را که دولتى از کشورى دیگر در اختیار داشته باشد، گروهى از جانوران که با هم زندگى مى کنند «مستعمرهُ النَّحلِ»: خانه زنبور.
مشتقات این کلمه در قرآن کریم نیز آماده است الله متعال می فرماید: «هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها» هود/۶۱
او است که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است.
همان¬گونه که ملاحظه می فرمایید واژه¬ی استعمار در اصل معنای مثبت و نیکویی دارد اما از آنجایی که از این نام بهره برداری های سوء و زیر این عنوان وحشیگری ها، استبدادها، ویرانی ها، غارت ها، چپاول ها، زنده به گور کردن ها صورت گرفته است معنای جدید آن یا به عبارتی دیگر مفهوم اصطلاحی آن به شرح زیر در آماده است:
استعمار در اصطلاح:
۱لف: «بلعیده شدن کشور های ضعیف توسط کشور های قوی»
ب:«آباد کردن کشور به ظاهر و غارت و چپاول آن در نهان» (فرهنگ معین)
ج: «تسلّط کشورى بر کشورى دیگر». (فرهنگ ابجدی عربی به فارسی)
د: «ادعای به تمدن و پیشرفت رساندن کشور های ضعیف»
انواع استعمار:
در میدان رویارویی و مبارزه اگر دشمن از یک سمت حمله نماید، تکلیف روشن است و مقاومت و ایستادگی با آمادگی در برابرش کاری است آسان، دشمن هرچند قوی و نیرومند باشد امید به پیروزی زیاد است، مصیبت زمانی به اوج می رسد که این حمله و یا حملات از چند بعد شروع شده باشد و دشمن رقیب را در محاصره قرار داده و از جوانب مختلف بر آن یورش برد، و این تراژیدی آنگاه از حد و مرز فراتر می رود، که دشمن یورشگر را دوست قلمداد نموده و احساس نیاز به ایستادگی و دفاع ننماید.
اگر امت اسلامی در گذشته مورد تاخت و تازهای دشمنانش بود، بیشتر سر زمین های اسلامی زیر لگد کوب قرار می گرفت، اما امروز امت اسلامی با استعمار چهار ضلعی رو در رو می باشد، که عبارت است از:
۱- استعمار قلب ها
۲- استعمار عقل ها
۳- استعمار جان¬ها
۴- استعمار سر زمین ها
وقتی با این موج بنیان کن و وحشت آفرین که با نظم، دقت و پیگیری تلاش می کند و سرزمین های اسلامی را یکی پس از دیگری می بلعد، رو برو می شویم و از طرفی امت خود را می بینیم که بیشتر با خود در افتاده است تا به فکر مبارزه با دشمنانش باشد، حالت اندوه و حزن انسان را فرا می گیرد و سخت به فکر و اندیشه فرو می رود که چه باید کرد؟ راه حل چیست و در برابر این امواج چه سدی می تواند ایستادگی و مقاومت نماید؟
چه بسا افرادی که وقتی این اوضاع و احوال را می بینند حالت ترس و رعب بر آنان مستولی گشته و دچار خود باختگی، تسلیمی و وادادگی می شوند، فکر خواهند که دیگر کار از کار گذشته و نمی شود کاری کرد، اما انسان مؤمن با توکل و اعتماد بر نصرت پروردگار دانا و توانایش هیچگاه دچار یاس و نا امیدی نشده بل، با تمام توان به فکر علاج و راه حل می افتد، تا باشد که به روزنه¬ی امیدی دست یابد.
در گام نخست، ممکن یکی از راه حل ها این باشد که در این راستا، آژیر خطر را به صدا در آوریم تا انسان های دلسوز به امت بویژه نسل جوان متوجه خطر سیل بنیان کن استعمار شده و آستین همت بر زنند و در این زمینه تلاشی درخور توان بنمایند، از این رو در زیر به برخی از پیامد ها و آثار سوء وجود استعمار در جوامع اسلامی اشاره می نماییم:
آثار ناگوار استعمار در جامعه:
اگر به نوشته ها و بیانات علماء و دانشمندان اسلامی نگاهی بیاندازیم متوجه یاد آوری خطرات مختلف حضور استعمار گران و یا بهتر بگوییم تخریب گران در جوامع اسلامی می شویم، از جمله:
۱- تحمیل فرهنگ استعمار بر ملت های مستعمره و «تحت الحمایه!!»
۲- تحت الشعاع قرار دادن زبان ملت های مستعمره
۳- کشتار های ملیونی
۴- علنی ساختن فحشاء به نام آزادی
۵- دعوت به برهنگی و اختلاط میان زن و مرد
۶- کشتن روح جهاد و مقاومت در میان امت اسلامی
۷- تقویه¬ی احساس فردیت و گسست رابطه¬ی اجتماعی میان مسلمانان
۸- پخش روحیه¬ی ضعف، ترس و بزدلی در میان امت
۹- گسترش فضای بی تفاوتی در برابر ظلم و عدل
۱۰- نادیده گرفتن توانایی ها ملت ها و تضعیف روحیه¬ی شان
۱۱- تخریب عقاید و ارزشها
۱۲- دامن زدن به مفاسد مالی و اداری
۱۳- و…
از مهمترین صدمات و آسیب های که استعمار در جوامع مستعمره بر جای می گذارد روحیه¬ی غلامی، نوکری و بردگی است، بویژه بر کودکان، جوانان و نوجوانان. جای تاسف است که وقتی بحث استعمار و تسلط بیگانگان بر جامعه مطرح می شود، عده¬ی دانسته و نادانسته به دفاع از کیان استعمار پرداخته و چنین وانمود می کنند که حضور بیگانگان سبب رشد، ترقی و پیشرفت می شود. هر چند این هم یک ادعا است، فرض کنیم که چنین باشد، آیا می شود در برابر عزت، آزادگی، هویت واستقلال یک ملت قیمت گذاشت؟ هر مقدار از پیشرفت و ترقی ظاهری که نصیب ملتی شود، اگر شود! که به دست آمدن آن توسط استعمار گران خواب است و خیال است و جنون! آیا با له شدن نسل های آینده و احساس حقارت آنان قابل مقایسه است؟.
فاعتبروا یا اولی الابصار!

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

با سجده به خدایت نزدیک شو عنوان عربی: واسجد واقترب

محمد کمال الدین: برگردان: عبدالملک فاضلی سجده اوج درجه ی تذلل و خشوع در پیشگاه ...

هنر بدست آوردن دیگران (فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

ابر مرد دیگری که در سایه های قرآن قامت کشید! (عبدالحمید بن بادیس)

یاد داشت: پیوسته قابل یاد آوری می دانم که پرداختن به زنده¬گی شخصیت های اسلامی ...

فال بینی و عقیده به آن

نویسنده: الحاج مولوی سید عبداللطیف (راضی ادرانی) چگونه مردم با معتقدات غلط به دامان جادوگران ...

هر دم از این باغ! بری میرسد!

عبدالله باغچه مهتری در شماره ۲۲۳ دوشنبه ۵ جدی ۱۳۹۰روزنامه اتفاق اسلام تحت عنوان «نیاز ...

جلو چشم اطفال سگریت نکشید!

مترجم: عبدالجبار مطمئن علمای زیادی از ضررهای بزرگ سگریت و شومیت و حرامیت شان بحث ...

اساسات آرامش روح و روان در برابر اخبار نومید کننده‌ی اهل زمان

نگارنده: محمد موسی شریف گزارنده: استاد نعمت الله سبحانی در عصر کنونی فساد و بزه‌کاری ...

در قبال دعواهای فرزندانمان چه واکنشی نشان دهیم؟

منبع: www.joljol.com وتلخیص و ویرایش نجیبه صالحی استاد فرهنگ محجوبه هروی مقدمه دنیای صمیمی خانواده ...

چگونگی تقویت ایمان در دلها

نوشته:‌ حسین حسین شحاته ترجمه:‌ عبدالخالق احسان قلب جایگاه ایمان: خداوند عزوجل به فضل و ...

نیاز اسلام به مردان زنده و احیا گر!

غلام حضرت « حمیدی » مبرهن است که هیچ دین و آیینی نمی تواند زنده ...

فشار خون چیست؟

خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن ...

با صادقان!

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ [٩:١١٩] ای مومنان! از (مخالفت فرمان) ...

چرا خداوند(ج) رجل گفت وبشر نگفت؟!

ترجمه: عبدالجبار مطمئن در یکی از صنفهای پوهنتون که تعدادی زیادی محصلین شرکت کرده بودند، ...

تأملی بر دنیای اذکار و دعاهای پیامبر اکرم

مولوی ضیاءاحمد فاضلی مسؤول مدرسه احیاءالعلوم شکی نیست که ذکر و یاد الهی ایمان را ...

شادی و سرور از دیدگاه قرآن

دکتر محمود ویسی چکیده یکی از تمایلات و استعدادهای درونی انسان میل و نیاز به ...

رفتار اقتصادی افغانها در دام فرهنگ تکلف گرایی

نویسنده: عثمان عادل فرهنگ از برجسته ترین عواملی است که در درازنای تاریخ بشر به ...

قیامت کی است؟ متی الساعه؟

دکتور شمس الحق سلیم چندی قبل خبری در سرتاسر دنیا پخش شد و خیلی ها ...

عفت کلام

نوشته: عزیزاحمد سلجوقی زبان که در تمام ادوار تاریخ وسیله افهام و تفهیم بوده و ...

هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

خود را محاسبه کنید

ترتیب کننده: غلام حضرت (حمیدی) محاسبه چیست : اینکه ارزیابی کند انسان مسلمان اعمال روز ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3