آژیر خطر

نوشته: عبدالباری قانت
در شماره¬ی ۱۰۰ معرفت پیش در آمدی در باره¬ی هویت اسلامی و هویت جاهلی پیش¬کش حضور تان شد که یکی از اسباب عمده و اساسی هویت باختگی مسلمانان در آن مقال، وجود استعمار در سرزمین های اسلامی قلمداد شده بود، در این شماره در نظر است نکاتی چند پیرامون این موضوع به رشته¬ی تحریر در آوریم.
متاسفانه یکی از پدیده های شومی که امت اسلامی چه در گذشته و چه امروز با آن روبرو بوده و هست؛ همانا چهره¬ی وحشتناک استعمار می باشد، در گذشته با جنگ های صلیبی و تتار و در عصر حاضر با استعمار گران جدید زیر نام ها و عناوین فریبنده و چشم نواز، ملت ما هم امروز مثل گذشته باردیگر با کمال تاسف، افتخار میزبانی دسته¬ی رنگارنگی از این قماش را با تلاش های پی گیر خود مهمانان و زحماتی هم که برخی افراد از داخل متحمل شدند، کسب نموده که با کمال دلسوزی تشریف آوردند، تا گل لبخند را به لبان ملت داغدیده¬ی ما نشانده، فقر و جهل را ریشه کن نموده و آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را دو دستی تقدیم جامعه¬ی ما نمایند، و بعد از ادای این مسئوولیت های بشر دوستانه و خطیر واپس به آغوش گرم خانواده های شان رفته تا وجدان شان راحت شده و دَین خود را در پیشگاه تاریخ و ملت ها ادا نموده باشند.
شکی نیست که بررسی همه جانبه¬ی این موضوع، مقالات طولانی و دراز دامنی را می طلبد اما با توجه به ضرورتی که در این راستا احساس می شود بطور مختصر و فشرده به این بحث می پردازیم:
بعد از این مقدمه، نخست به بیان تعریف استعمار پرداخته سپس انواع آن را مطرح نموده و به بیان مختصر پیامد ها و آثار سوءی که استعمار از خود در یک کشور مستعمره بجای می گذارد خواهیم پرداخت، امید که چشم بینا و گوش شنوایی به این سطور بیافتد و اثراتی در پی داشته باشد.
مفهوم استعمار:
«استعمار» واژه¬ی عربی است از ریشه¬ی «عمارت» «تعمیر» و آبادانی در فرهنگ لغت از نظر لغوی این گونه بررسی شده است:
استعمار از باب استفعال به معنای طلب عمارت است. و همچنین آبادانی خواستن (فرهنگ معین)
اسْتَعْمَرَ- «اسْتِعْمَاراً فی المکان» او را در آن مکان جاى داد تا آنرا آباد کند.
مُسْتَعْمَرَات: آنچه را که دولتى از کشورى دیگر در اختیار داشته باشد، گروهى از جانوران که با هم زندگى مى کنند «مستعمرهُ النَّحلِ»: خانه زنبور.
مشتقات این کلمه در قرآن کریم نیز آماده است الله متعال می فرماید: «هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها» هود/۶۱
او است که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است.
همان¬گونه که ملاحظه می فرمایید واژه¬ی استعمار در اصل معنای مثبت و نیکویی دارد اما از آنجایی که از این نام بهره برداری های سوء و زیر این عنوان وحشیگری ها، استبدادها، ویرانی ها، غارت ها، چپاول ها، زنده به گور کردن ها صورت گرفته است معنای جدید آن یا به عبارتی دیگر مفهوم اصطلاحی آن به شرح زیر در آماده است:
استعمار در اصطلاح:
۱لف: «بلعیده شدن کشور های ضعیف توسط کشور های قوی»
ب:«آباد کردن کشور به ظاهر و غارت و چپاول آن در نهان» (فرهنگ معین)
ج: «تسلّط کشورى بر کشورى دیگر». (فرهنگ ابجدی عربی به فارسی)
د: «ادعای به تمدن و پیشرفت رساندن کشور های ضعیف»
انواع استعمار:
در میدان رویارویی و مبارزه اگر دشمن از یک سمت حمله نماید، تکلیف روشن است و مقاومت و ایستادگی با آمادگی در برابرش کاری است آسان، دشمن هرچند قوی و نیرومند باشد امید به پیروزی زیاد است، مصیبت زمانی به اوج می رسد که این حمله و یا حملات از چند بعد شروع شده باشد و دشمن رقیب را در محاصره قرار داده و از جوانب مختلف بر آن یورش برد، و این تراژیدی آنگاه از حد و مرز فراتر می رود، که دشمن یورشگر را دوست قلمداد نموده و احساس نیاز به ایستادگی و دفاع ننماید.
اگر امت اسلامی در گذشته مورد تاخت و تازهای دشمنانش بود، بیشتر سر زمین های اسلامی زیر لگد کوب قرار می گرفت، اما امروز امت اسلامی با استعمار چهار ضلعی رو در رو می باشد، که عبارت است از:
۱- استعمار قلب ها
۲- استعمار عقل ها
۳- استعمار جان¬ها
۴- استعمار سر زمین ها
وقتی با این موج بنیان کن و وحشت آفرین که با نظم، دقت و پیگیری تلاش می کند و سرزمین های اسلامی را یکی پس از دیگری می بلعد، رو برو می شویم و از طرفی امت خود را می بینیم که بیشتر با خود در افتاده است تا به فکر مبارزه با دشمنانش باشد، حالت اندوه و حزن انسان را فرا می گیرد و سخت به فکر و اندیشه فرو می رود که چه باید کرد؟ راه حل چیست و در برابر این امواج چه سدی می تواند ایستادگی و مقاومت نماید؟
چه بسا افرادی که وقتی این اوضاع و احوال را می بینند حالت ترس و رعب بر آنان مستولی گشته و دچار خود باختگی، تسلیمی و وادادگی می شوند، فکر خواهند که دیگر کار از کار گذشته و نمی شود کاری کرد، اما انسان مؤمن با توکل و اعتماد بر نصرت پروردگار دانا و توانایش هیچگاه دچار یاس و نا امیدی نشده بل، با تمام توان به فکر علاج و راه حل می افتد، تا باشد که به روزنه¬ی امیدی دست یابد.
در گام نخست، ممکن یکی از راه حل ها این باشد که در این راستا، آژیر خطر را به صدا در آوریم تا انسان های دلسوز به امت بویژه نسل جوان متوجه خطر سیل بنیان کن استعمار شده و آستین همت بر زنند و در این زمینه تلاشی درخور توان بنمایند، از این رو در زیر به برخی از پیامد ها و آثار سوء وجود استعمار در جوامع اسلامی اشاره می نماییم:
آثار ناگوار استعمار در جامعه:
اگر به نوشته ها و بیانات علماء و دانشمندان اسلامی نگاهی بیاندازیم متوجه یاد آوری خطرات مختلف حضور استعمار گران و یا بهتر بگوییم تخریب گران در جوامع اسلامی می شویم، از جمله:
۱- تحمیل فرهنگ استعمار بر ملت های مستعمره و «تحت الحمایه!!»
۲- تحت الشعاع قرار دادن زبان ملت های مستعمره
۳- کشتار های ملیونی
۴- علنی ساختن فحشاء به نام آزادی
۵- دعوت به برهنگی و اختلاط میان زن و مرد
۶- کشتن روح جهاد و مقاومت در میان امت اسلامی
۷- تقویه¬ی احساس فردیت و گسست رابطه¬ی اجتماعی میان مسلمانان
۸- پخش روحیه¬ی ضعف، ترس و بزدلی در میان امت
۹- گسترش فضای بی تفاوتی در برابر ظلم و عدل
۱۰- نادیده گرفتن توانایی ها ملت ها و تضعیف روحیه¬ی شان
۱۱- تخریب عقاید و ارزشها
۱۲- دامن زدن به مفاسد مالی و اداری
۱۳- و…
از مهمترین صدمات و آسیب های که استعمار در جوامع مستعمره بر جای می گذارد روحیه¬ی غلامی، نوکری و بردگی است، بویژه بر کودکان، جوانان و نوجوانان. جای تاسف است که وقتی بحث استعمار و تسلط بیگانگان بر جامعه مطرح می شود، عده¬ی دانسته و نادانسته به دفاع از کیان استعمار پرداخته و چنین وانمود می کنند که حضور بیگانگان سبب رشد، ترقی و پیشرفت می شود. هر چند این هم یک ادعا است، فرض کنیم که چنین باشد، آیا می شود در برابر عزت، آزادگی، هویت واستقلال یک ملت قیمت گذاشت؟ هر مقدار از پیشرفت و ترقی ظاهری که نصیب ملتی شود، اگر شود! که به دست آمدن آن توسط استعمار گران خواب است و خیال است و جنون! آیا با له شدن نسل های آینده و احساس حقارت آنان قابل مقایسه است؟.
فاعتبروا یا اولی الابصار!

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

تهدید آخر!

اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهی است ، اشک کباب باعث طغیان آتش است! خلیل ...

علم وجهاد

تخلص وتصرف از کتاب دانش ودین داری از داکتر قرضاوی حفظ الله احمد ضیاء منیب ...

اهمیت تربیت کودک

نویسنده: محمد فرید فائز خداوند کائنات را در هفت طبقه خلق نمود و در آن ...

نیاز آدمیان به تربیت ایمانی

نگارنده: دکتر یوسف قرضاوی گزارنده: نعمت الله سبحانی از خلال تجارب زندگیم و سپری کردن ...

نظام غرب و تناقض در حقوق بشر

اسلام دینی است که از سوی الله متعال که به همه ی شئون و نیازهای ...

این قافله در حرکت است

نوشته:‌ نور احمد صمدی شاید زیاد شنیده باشیم که «الله متعال انسان های نیک را ...

نظرگاه خداوند در وجود آدمی

پیامبر (ص) در حدیثی که امام مسلم آن را روایت نموده است، فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ ...

از زمانی که رب العالمین بنی آدم را آفرید، برای هدایت و رهنمائی شان، پیامبری ...

قصه های از لحظات اخیر زندگی

ترجمه: عبدالملک فاضلی بدون شک هر کدام ما یقین داریم که دنیا جای همیشگی نیست ...

چرا مشتاق اسلام شدم!

نوشته: ام راشد ترجمه و تصرف: احمد فرید فرزاد هروی اسلام دارای ویژه گی های ...

آیا موسیقی غذای روح است؟

نوشته: داکتر غلام رسول شفیق خاطره¬یی جالب در مورد اثرات موسیقی بالای روان انسان: همه¬ی ...

ارزیابی خودی

محاسبه یکی از وسایل مهم و اساسی تربیت اسلامی برای اصلاح، تهذیب، رشد و بالندگی ...

به سوی تغییر

حرکت به سوی تغییر از مقولاتی است که امروز بیشتر از همه زمانه ها پیرامون ...

دروغ آفت ایمانی

ایمان به مثابه درختی است که باید متوجه اش بود، تا از گزند آفاتی که ...

مقام معنوی انسان!

انسان، به دنیا می آید و سرمایه های مانند دست و پا و چشم و ...

اسلام، فطرت سلیم بشریت

نویسنده: ام راشد اگر نگاهی به اوضاع و احوال جهان امروز بیاندازید، تمام قوای جهانی ...

جایگاه ذکاوت و تیز هوشی در دعوت

استاد نعمت الله سبحانی ذکاوت و تیز هوشی یکی از ویژه¬گی های فطری و مهم ...

تحلیل محتوایی بیداری اسلامی و مسئولیت ما !

خلیل احمد جامی فراخوان شکوهمندی را که به دستور الله جل جلاله، همه انبیاء علیهم ...

چطور با قرآن زندگی کنیم ؟

نویسنده داکتر محمود عبدالرحمن: تعامل گذشتگان صالح ما با قرآن به چه شکل بود؟ وآیا ...

صبح غزه نزدیک است

نوشته: احمد فرید فرزاد هروی حملات اسراییل به غزه که اکنون از مرز یکماهگی اش ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3