خانه / صفحه اصلی / آرشیو مطالب / قصه های از لحظات اخیر زندگی

قصه های از لحظات اخیر زندگی

ترجمه: عبدالملک فاضلی

بدون شک هر کدام ما یقین داریم که دنیا جای همیشگی نیست وروزی این دنیا را وداع گفته وبه دنیای باقی خواهیم شتافت. آخرین لحظات عمر انسان در این دنیا لحظاتی است که فرشته ی مرگ به سراغ انسان می آید خداوند جل جلاله سختی ها آن دقایق را در قرآن کریم این گونه برای ما به تصویر میکشد است : کلا إذا بلغت التراقی وقیل من راق.
چنین نیست که گمان می برند . هنگامی که جان به گلوگاه برسد . ( از طرف حاضران و اطرافیان سراسیمه و دستپاچه او ، عاجزانه و مأیوسانه ) گفته می شود : آیا کسی هست که ( برای نجات او ) افسون و تعویذی بنویسد ؟
بلی دقایق جدایی از اهل خانواده ودوستان است واین جدایی عادی نیست وسفر عادی نیز نبوده به مانند سفر های دنیا با خانواده اش خدا حافظی نموده و بعداز مدتی پس به سوی شان برگردد این سفر به سوی دنیای آخرت است وجدایی است با نهایت غم وسوزش .
در این لحظات حتی نفس کشیدن بر انسان سخت میشود وگویا که نفسش از سوراخ سوزن بیرون میشود وهیچ شخصی ازاین سختی ها و شداید استثنا نبوده مصیر وعاقبت همه ی انسان ها همین است سخن اینجاست که شخص قدرت تکلم به آنچه که در زمان حیاتش داشته را ندارد ونمی تواند کلماتی را که از قبل برایش ساده بود به زبان بیاورد.
مهم در این لحظات ودقایق اخیر خداخافظی از این دنیا این است که چه کلماتی را به زبان می آورد وبه چه اعمالی مصروف است، زیرا سعادت وشقاوت انسان وابسته به همین لحظات است چنانچه پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند: أن أحدکم لیعمل بعمل أهل النار حتى ما یکون بینه وبینها إلا ذراع فیسبق علیه الکتاب فیختم له بعمل أهل الجنه فیدخلها وان أحدکم لیعمل بعمل أهل الجنه حتى ما یکون بینه وبینها إلا ذراع فیسبق علیه الکتاب فیختم له بعمل أهل النار فیدخلها.متفق علیه.
همانا یکی از شما به کردار ورفتار اهل بهشت میپردازد تا آنکه میان او ورسیدن به بهشت فاصله ی نمیماند مگر یک زرع در آن هنگام سر نوشت وفرجام کردارش بر او پیشی میگیرد وبه عمل مردم دوزخی میپردازد وپایان بد سبب رفتنش به دوزخ میگردد.
وهمانا یکی از شما به کردار ورفتار اهل دوزخ میپردازد تا آنکه میان او ورسیدن به دوزخ فاصله ی نمیماند مگر یک زرع در آن هنگام سر نوشت بر او پیشی میگیرد وبه کردار بهشتیان وفرجام نیک میپردازد وسبب رفتنش به بهشت میشود.
ما هم به عنوان نمونه ی از تفسیر عملی این حدیث دو قصه متفاوت را پیشکش حضور شما مینماییم امید است که سود مند واقع شده ومورد پسند تان قرار گیرد.
۱یکی از جوانان میگوید: ما مجموعه ی از جوانان در یکی از پوهنتون ها درس میخوانیم ودوستی صمیمی داشتیم که نامش محمد بود،وی شب ها را با ما بیدار میماند واز صدای نی نواختنش خیلی لذت میبردیم.
وشعار ما همیشه این بود که شب نشینی بدون محمد بیهوده وخالی ازلذت است اوست که با حضورش شب ما را زنده نگه میدارد.
روز ها به همین شکل سپری میشد. وروزی از روز ها محمد به پوهنتون آمد متوجه شدیم که چهره اش تغییر خورده وآثار آرامش و نرمی دروی نمودار بود من به سویش رفته وبه وی گفتم تو را چه شده گویا که محمد دیروز نیستی، وی با لهجه ی عزیزه وگفت:از کار های بیهوده ولغو به درگاه خداوند متعال توبه نموده ام، دوستان وی برایش گفتنند: که امشب ما شب نشینی داریم حتما یادت باشد وجالب اینکه فلان خواننده که تو او را دوست میداری دعوت نموده ایم.
محمد در جواب ایشان گفت: خواهش میکنم مرا معاف نمایید من تصمیم گرفته ام که با این جلسات وقت ضایع کن قطع رابطه کنم. حالت عجیبی این جوان را فراگرفت ومی غرید ومیجوشید.
محمد برای یکی از دوستانش گفت: دوستم ازمن بشنو. چندسال از عمرت باقی مانده است؟ تو اکنون از لحاظ قوت جسمی وعقلی در ا وج قرار داری ودر اوج جوانی میباشی تا چه وقت به گناه ومعصیت ادامه میدهی. وچرا ارزش عمرت را نمیدانی ودر کار های خیر وطاعت الهی صرفش نمیکنی. وی مرتب دوستانش را نصحیت میکرد
تا چه وقت به خیره سری ادامه میدهی ونماز وعبادت را ترک میکنی، آیا نمیدانی که امروز یا فردا مرگ به سراغت می آید
چقدر جوان های که مغرور به جوانی خود بودند ولی فرشته مرگ سراغشان را میگرفت ومرگ را در نزدیکی خود مشاهده میکردند وچقدر فریب خوردگا نی وجود دارند که به دنبال شهرت ونام بودند در حالیکه صفحه ی عمرشان بسته شده است وخیلی کسان غرق شهوت ولذت خود میباشند واحساس نمیکنند که غروب آفتاب زندگی شان فرا رسیده است.
با گفتن این سخنان از اطرافش پراکنده شدیم درحالیکه آخرین روز و ماه شعبان را پشت سر میکردیم وفردا قرار بود که به استقبال ماه رمضان برویم.
در روز دوم ماه رمضان به دانشگاه به خاطر درس های شنبه حضور یافته وصنفی های مان را دیدم که چهره ی شان تغییر کرده بود. به ایشان گفتم شما را چه شده است؟ یکی از ایشان گفت: محمد دیروز به خاطر ادای نماز جمعه بیرون شده بود که با موتر تصادم نمود ودرگذشت انا لله وانا الیه راجعون.
الله اکبر!!! در حالی فوت نمود که ازگناهانش توبه نموده بود، روزه دار بود، وبه طرف نماز جمعه قدم میزد.
عصر همان
واکنون این قصه را بخوانید.: جوانی دیگری بلاخره لحظات سکرات مرگ که هیچ کس را ازآن گریز نیست وی را فراگرفت. اطرافیانش گرد وی حلقه زده وبرایش کلمه را تلقین میکردند اما او هر سخنی را بر زبان می آورد ولی شهادتین را نمیگفت ودرحالی که لحظات اخیر زندگی اش را سپری میکرد به اطرافیانش گفت: برایم قرآنی بدهید ایشان به نهایت خوشحال وشادمان شده وفکر کردند که شاید در لحظات ختم زندگی اش میخواهد چند آیه ی را تلاوت کند.
سپس قرآن کریم را به دستش گرفته وآخرین کلماتش را این گونه به زبان آورد : شما را شاهد میگیرم که من به خدای این کتاب ایمان ندارم.
موسوعه الخطب والدروس(مکتبه الشامله)

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

با سجده به خدایت نزدیک شو عنوان عربی: واسجد واقترب

محمد کمال الدین: برگردان: عبدالملک فاضلی سجده اوج درجه ی تذلل و خشوع در پیشگاه ...

هنر بدست آوردن دیگران (فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

ابر مرد دیگری که در سایه های قرآن قامت کشید! (عبدالحمید بن بادیس)

یاد داشت: پیوسته قابل یاد آوری می دانم که پرداختن به زنده¬گی شخصیت های اسلامی ...

فال بینی و عقیده به آن

نویسنده: الحاج مولوی سید عبداللطیف (راضی ادرانی) چگونه مردم با معتقدات غلط به دامان جادوگران ...

هر دم از این باغ! بری میرسد!

عبدالله باغچه مهتری در شماره ۲۲۳ دوشنبه ۵ جدی ۱۳۹۰روزنامه اتفاق اسلام تحت عنوان «نیاز ...

جلو چشم اطفال سگریت نکشید!

مترجم: عبدالجبار مطمئن علمای زیادی از ضررهای بزرگ سگریت و شومیت و حرامیت شان بحث ...

اساسات آرامش روح و روان در برابر اخبار نومید کننده‌ی اهل زمان

نگارنده: محمد موسی شریف گزارنده: استاد نعمت الله سبحانی در عصر کنونی فساد و بزه‌کاری ...

در قبال دعواهای فرزندانمان چه واکنشی نشان دهیم؟

منبع: www.joljol.com وتلخیص و ویرایش نجیبه صالحی استاد فرهنگ محجوبه هروی مقدمه دنیای صمیمی خانواده ...

چگونگی تقویت ایمان در دلها

نوشته:‌ حسین حسین شحاته ترجمه:‌ عبدالخالق احسان قلب جایگاه ایمان: خداوند عزوجل به فضل و ...

نیاز اسلام به مردان زنده و احیا گر!

غلام حضرت « حمیدی » مبرهن است که هیچ دین و آیینی نمی تواند زنده ...

فشار خون چیست؟

خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن ...

با صادقان!

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ [٩:١١٩] ای مومنان! از (مخالفت فرمان) ...

چرا خداوند(ج) رجل گفت وبشر نگفت؟!

ترجمه: عبدالجبار مطمئن در یکی از صنفهای پوهنتون که تعدادی زیادی محصلین شرکت کرده بودند، ...

تأملی بر دنیای اذکار و دعاهای پیامبر اکرم

مولوی ضیاءاحمد فاضلی مسؤول مدرسه احیاءالعلوم شکی نیست که ذکر و یاد الهی ایمان را ...

شادی و سرور از دیدگاه قرآن

دکتر محمود ویسی چکیده یکی از تمایلات و استعدادهای درونی انسان میل و نیاز به ...

رفتار اقتصادی افغانها در دام فرهنگ تکلف گرایی

نویسنده: عثمان عادل فرهنگ از برجسته ترین عواملی است که در درازنای تاریخ بشر به ...

قیامت کی است؟ متی الساعه؟

دکتور شمس الحق سلیم چندی قبل خبری در سرتاسر دنیا پخش شد و خیلی ها ...

عفت کلام

نوشته: عزیزاحمد سلجوقی زبان که در تمام ادوار تاریخ وسیله افهام و تفهیم بوده و ...

هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

خود را محاسبه کنید

ترتیب کننده: غلام حضرت (حمیدی) محاسبه چیست : اینکه ارزیابی کند انسان مسلمان اعمال روز ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3