تهدید آخر!

اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهی است ، اشک کباب باعث طغیان آتش است! خلیل احمد جامی
واقعا دنیای عجیبی است! یک نفر از سرزمین فلسطین، با ادعای نماینده گی از جانب ملت اصیل فلسطین، در محلی که گفته میشود، خانه ملتهاست، در میان نماینده گان جامعه ملل، به پا میخیزد و با زاری و التماس از آنان میخواهد که کشوری به نام فلسطین را به رسمیت بشناسند!!
در این میان بگو مگوهای رخ میدهد یک عده قبول میکنند، اما به نماینده گی از عده ای امریکا با این در خواست به مخالفت خاسته و اعلان میکند که در شورای امنیت! آن را رد خواهد کرد!! و رد هم میکند، چنان که تا به حال ۳۶ مرتبه این کار را کرده است!!
وقتی علت را جویا شویم میگوید : چون سرزمین فلسطین بیش از شصت سال است که در اشغال صهیونستهاست، حال که فلسطینیها اصرار دارند کشوری به نام فلسطین داشته باشند، به این خواست خود زمانی رسیده میتوانند که صهیونستها شرایط آن را مشخص کرده باشند!!
جالب تر آن است که وقتی آن مرد فلسطینی تقاضای به رسمیت شناختن فلسطین را در مجمع سازمان ملل، مطرح کرد، صهیونستهای اشغالگر، از این عمل اظهار تاسف کردند!! مثل چند ماه قبل که وقتی کشور وینزویلا فلسطین را به رسمیت شناخت، آن زمان هم صهیونستها اظهار تاسف کرده بودند!!
و اما به گفته بزرگان، فی ارض الواقع چه میگذرد؟
دنیا میداند که از یک سو، شصت سال اشغالگری،کشتار، جنایت و مصادره جان و مال فلسطینیان، دستاوردی به جز رسوایی و بی آبرویی، برای صهیونیزم و پشتیبانان اصلی اش یعنی انگلیس و امریکا در نزد جهانیان، مخصوصا در کشورهای اسلامی و خاصتا در حوزه کشور های عربی بر جای نگذاشته است و از آن جانب دیگر شصت سال تجاوز عریان و کشتار و مصادره جان و مال فلسطینیان، چیزی به جز مقاومت و ایستاده گی بیشتر فلسطینیها در مقابل ظلم و فشار دشمنان اسلام را در پی نداشته است!
و حال با در نظر داشت این حقیقت، دو نکته مهم توجه ما را به خود جلب میکند، یکی در مورد فلسطینیها و دیگری در مورد حامیان صهیونیزم!
ملت فلسطین بعد از شصت سال معرکه نفسگیر با دشمن، اکنون علایم پیروزی را به وضاحت کامل به چشم سر مشاهده میکند! در میدان جنگ و مقابله مستقیم نظامی، موثریت ماشین جنگی دشمن در مقابل این ملت سربلند، از میان رفته است! به لحاظ منطقه ای تحولات اخیر کشور های عربی برای تعیین سرنوشت فلسطین نقش حیاتی پیدا کرده است!
جهان اسلام در حال بیدار شدن است، چنان که کشوری مانند ترکیه که تا دیروز حلیف صهیونیزم شمرده میشد، امروز در جبهه مقابل آن قرار گرفته است! جهان به ماهیت حق ستیزی صهیونیزم و عدم مشروعیت آن پی برده و داعیه استقلال فلسطین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جهانیان قرار گرفته است! حامیان صهیونیزم در حال تحمل سختترین دوران حیات اقتصادی و سیاسی و نظامی خود در جهان هستند و بسیار واضح است که از این مهلکه ان شاءالله جان سالم به در برده نمیتوانند!
در چنین وضعیتی چه کسی میتواند به نماینده گی از جانب ملت فلسطین، به میدان آمده و مدعی شود که صلاحیت دارد حتی یک وجب خاک فلسطین را به دشمن تسلیم کند! چه جای این که از دشمن بخواهد به مرزهای سال ۱۹۶۷ برگردد! مرز ۶۷ کدام است و چه مشروعیتی دارد و چه کسی آن را تعریف کرده و به رسمیت شناخته است؟
مگر فلسطین، اولین قبله امت اسلامی! خانه موروثی آقای عباس است که وی خواسته باشد بر سر تقسیم آن به دو کشور اسرائیل! و فلسطین در پای میز مذاکره با دشمنان اسلام بنشینند؟ اولا چه کسی آقای عباس را به نماینده گی از جانب ملت فلسطین پذیرفته است؟ مگر ملت فلسطین از خود منتخب ندارد؟! و ثانیا از قدیم میگفتند که فلانی از کیسه خلیفه میبخشد، اما مگر در این باره آقای عباس گفته آخرین خلیفه والامقام اسلام یعنی سلطان عبدالحمید عثمانی را فراموش کرده است که به انگلیسها گفت: اگر در برابر هر ذره از خاک فلسطین برایم طلای ناب هم بدهید من چنین صلاحیتی ندارم که یک وجب از خاک آن را به یهودیان واگذار کنم چرا که این سرزمین مسلمانان است نه ملک شخصی من!
حال جالب است که آقای عباس چگونه و با چه جرئتی از جانب خود و از آدرس ملت فلسطین به چنین اقدام ذلتباری دست یازیده است؟
و جالب تر آن گاه که از یک جانب، دنیا شاهد مقاومت جانانه ملت فلسطین در برابر دشمن است و صدای ضجه های مذبوحانه دشمن در زیر فشار بازوان پرتوان مجاهد مردان فلسطینی را به گوش خود میشنود، از دگر سو، آقای عباس در مسخره ترین حالت برای کسب آزادی و تقسیم خانه خود، شاخه زیتون در دست، زبونانه دست التماس به سوی دشمن دراز کرده است!
من بدین باورم که سناریوی این نمایش مسخره، توسط انگلیسها و امریکاییها فقط و فقط به منظور تحقیر امت اسلامی و مردم فلسطین در انظار جهانیان در این برهه حساس نوشته شده و توسط این شخص به عنوان نماینده ملت فلسطین به اجرا در آمده است!
و اما آیا پذیرش چنین ذلتی برای مردم فلسطین و یا امت اسلامی قابل تحمل است؟ من به عنوان یک مسلمان با قاطعیت میگویم که حتی اگر ششهزار سال هم از این جنگ بگذرد ، ملت فلسطین و یا امت اسلامی تن به ذلت تقسیم کشور اسلامی خود با دشمن نمیسپارد و نهایتا به حق مسلم خویش که آزادی کامل فلسطین باشد میرسد!
و اما دشمن!
دشمن خوب میداند که سرنوشت فلسطین را ملت فلسطین و امت اسلامی مشخص میکنند و هیچ کس صلاحیت ندارد که قبله اول مسلمانان را با دشمنان خدا تقسیم و تجزیه کند!
امریکائیها و انگلیسها هر چند میدانند اما باید بهتر بدانند که فلسطین، خاک امریکا نیست که ساکنان بومی آن را از میدان به در کرده و با اشغال خانه شان ، تومار ملتی اصیل را طوری در هم پیچیده بتوانند که آب از آب نجنبد و از آن ملت نجیب هیچ نام و نشانی در جهان باقی نماند! حال اما نگاهی به انزجار جهانی و کیفیت استقبال مردم دنیا از رهبران و سربازان امریکایی باید خیلی قضایا را برای آنان روشن کرده باشد!
و انگلیسها نیز میدانند، که دیگر دوران آن چه میخواستند، میتوانستند! گذشت و ستاره امپراتوریی که آفتاب در قلمروش همیشه تابان بود، افول کرد، اکنون آنان در بیخ گوش خود مشکل کشوری مانند ایرلند را که از جنس و سنخ خودشان است، حل کرده نمیتوانند، پس چگونه خواهند توانست که خاک اسلامی و مقدس فلسطین را با این ملت و امت به پاخاسته و با ایمانش، پیشکش دوستان صهیونست خود سازند!
عجیب است در حالی که دشمنان فلسطین اسلامی، خوب میدانند که ملت فلسطین بعد از تحمل شصت و چند سال جنگ و تباهی اکنون زنده تر از هر زمان دیگری در میدان ایستاده است و جغد مرگ را بر بام خانه صهیونیزم نشسته مینگرند و ضمن آن که خوب میدانند دوران زوال استعمار نو نیز فرا رسیده است، پس چه دلیلی میتواند برای این بوزینه بازیهای مسخره شان وجود داشته باشد؟ مگر این پایگاه در حال شکست صهیونستی را و لو به بهانه تشکیل حکومت مستقل فلسطینی در کنار آن! تا چه مدت دیگر میتوانند با زور و تزویر سر پا نگهدارند؟
آیا بهتر نیست به جای صرف و ضیاع این همه وقت و مال به کاری که چون باد در هاون کوبیدن است، در مسیر بهتر و عاقلانه تری گام بر دارند؟ آیا بهتر نیست به جای این که صهاینه را در معرض انتقام سختی که در انتظار شان است قرار دهند، خود، آنان را از هر جایی که آورده اند، به همان جا برگردانند و بگذارند ملت فلسطین در خانه خود آرام بگیرد و دنیا از این مصیبت عظیمی که کیانش را تهدید میکند، نجات یابد و نفسی راحت بکشد؟
ما به کار پروردگار خود ایرادی گرفته نمیتوانیم! و او که مدبر هستی است، میداند که چه میکند و چرا میکند! ما بر اساس تقاضای ایمانی و انسانی خویش، دوست داریم که دنیا مأمنی پر از صفا و صلح و دوستی برای همگان باشد، هر کس در خانه خود با آرامش و امنیت زنده گی کند، بچه های آدمیزاد در پای منافع سود جویان قربانی نشوند و انسان واقعا زنده گیی درخور و شایسته مقام والای انسانی خود داشته باشد!
اما مع الاسف مفسدان را مینگریم که با شعار انا نحن مصلحون پا به میدان گذاشته اند، ظلم و تجاوز به حقوق دیگران را حق جلوه داده و از حد گذشتانده اند! دادخواهی و تظلم و دفاع از خویشتن را دهشتگری و وحشت آفرینی میخوانند، قفس و جهنمی را که به نام آزادی آفریده اند بهشت مینمایند و بهشت مردم را جهنم! شیطان را به جای رحمان میپرستند و با خدا به نام شیطان! پرچم دشمنی بر افراشته اند…
و اما مگر خدا نمیبیند؟ یقینا که میبیند و ان ربک لبالمرصاد! اما آن چه در این بین فکر علیل طاغیان از درک آن عاجز مانده و از فهم آن غافل، قرارگرفتن در مسیر سنت لایتغییر الهی است، سنتی که به ظلم و طغیان اجازه سرکشی بیش از حد نمیدهد و آن گاه که متمردان دست از جور و اجحاف برندارند، با تازیانه انتقام چنان بر فرق شان میکوبد که آیینه عبرت جهانیان گردند و گرفتار به نکال دنیا و آخرت !
و این همان چیزیست که در انتظار همه ظالمان و از حد گذرندگان است و جالب این که قرآن به صورت خاص یهودیان ظالم و صهیونستهای اشغالگر فلسطین و مسجد الاقصی را با این فرمایش متین در سوره اسراء مورد خطاب قرار داده و آینده شان را مشخص میکند:
إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَهِ لِیَسُوءُوا وُجُوهَکُمْ وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّهٍ وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا (۷) ای اهل کتاب! (اگر نیکى کنید به خود نیکى کرده‏اید و اگر بدى کنید به خود [بد نموده‏اید] و چون تهدید آخر فرا رسد [مسلمانان بیایند] تا شما را اندوهگین کنند و در مسجد [الاقصی] چنانکه بار اول داخل شدند، درآیند و بر هر چه [از شما]دست ‏یافتند یکسره نابودش کنند (۷)
و پیامبر ما صل الله علیه وسلم نیز به مسلمین وعده این نصرت بزرگ را با وضاحت تمام داده اند که مفسدان یهودی بعد از تجمع در سرزمین فلسطین است که به پنجه انتقام پروردگار گرفتار آمده و چون دیگر فساد پیشگان، مایه عبرت همگان خواهند شد!
اکنون آیا کسی هست که به این حقیقت توجه کند و با چشم عبرت بین سرگذشت مفسدان را فرا چشم آورده و از شوخ چشمی در مقابل خدا احتراز کند؟ ای خوشا چشمی که عبرت بین بود، عبرت از نیک و بدش آیین بود!
والله المستعان

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

علم وجهاد

تخلص وتصرف از کتاب دانش ودین داری از داکتر قرضاوی حفظ الله احمد ضیاء منیب ...

اهمیت تربیت کودک

نویسنده: محمد فرید فائز خداوند کائنات را در هفت طبقه خلق نمود و در آن ...

نیاز آدمیان به تربیت ایمانی

نگارنده: دکتر یوسف قرضاوی گزارنده: نعمت الله سبحانی از خلال تجارب زندگیم و سپری کردن ...

نظام غرب و تناقض در حقوق بشر

اسلام دینی است که از سوی الله متعال که به همه ی شئون و نیازهای ...

این قافله در حرکت است

نوشته:‌ نور احمد صمدی شاید زیاد شنیده باشیم که «الله متعال انسان های نیک را ...

نظرگاه خداوند در وجود آدمی

پیامبر (ص) در حدیثی که امام مسلم آن را روایت نموده است، فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ ...

از زمانی که رب العالمین بنی آدم را آفرید، برای هدایت و رهنمائی شان، پیامبری ...

قصه های از لحظات اخیر زندگی

ترجمه: عبدالملک فاضلی بدون شک هر کدام ما یقین داریم که دنیا جای همیشگی نیست ...

چرا مشتاق اسلام شدم!

نوشته: ام راشد ترجمه و تصرف: احمد فرید فرزاد هروی اسلام دارای ویژه گی های ...

آیا موسیقی غذای روح است؟

نوشته: داکتر غلام رسول شفیق خاطره¬یی جالب در مورد اثرات موسیقی بالای روان انسان: همه¬ی ...

ارزیابی خودی

محاسبه یکی از وسایل مهم و اساسی تربیت اسلامی برای اصلاح، تهذیب، رشد و بالندگی ...

به سوی تغییر

حرکت به سوی تغییر از مقولاتی است که امروز بیشتر از همه زمانه ها پیرامون ...

دروغ آفت ایمانی

ایمان به مثابه درختی است که باید متوجه اش بود، تا از گزند آفاتی که ...

مقام معنوی انسان!

انسان، به دنیا می آید و سرمایه های مانند دست و پا و چشم و ...

آژیر خطر

نوشته: عبدالباری قانت در شماره¬ی ۱۰۰ معرفت پیش در آمدی در باره¬ی هویت اسلامی و ...

اسلام، فطرت سلیم بشریت

نویسنده: ام راشد اگر نگاهی به اوضاع و احوال جهان امروز بیاندازید، تمام قوای جهانی ...

جایگاه ذکاوت و تیز هوشی در دعوت

استاد نعمت الله سبحانی ذکاوت و تیز هوشی یکی از ویژه¬گی های فطری و مهم ...

تحلیل محتوایی بیداری اسلامی و مسئولیت ما !

خلیل احمد جامی فراخوان شکوهمندی را که به دستور الله جل جلاله، همه انبیاء علیهم ...

چطور با قرآن زندگی کنیم ؟

نویسنده داکتر محمود عبدالرحمن: تعامل گذشتگان صالح ما با قرآن به چه شکل بود؟ وآیا ...

صبح غزه نزدیک است

نوشته: احمد فرید فرزاد هروی حملات اسراییل به غزه که اکنون از مرز یکماهگی اش ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3