خانه / صفحه اصلی / آرشیو مطالب / هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی
مترجم: عبدالملک فاضلی
توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی با وجود آن کامل میشود و از نیاز های راه دعوت به شمار می آید حتی تا جایی که ممکن است دعوت با آن سیر و ادامه پیدا کند، توانایی های انسان را شامل شده و آنها را به کار اندازد.
راه دعوت راه طولانی است دعوتی که مردم را متنفر میکند و در جذب افراد سختی و خستگی را به خود راه نمی دهد کامیابی بر وی نوشته نخواهد شد چگونه موفق شود در حالیکه از چشم ارزش افتاده و به نزد مردم پست و فرومایه است.
جذب دیگران: یعنی توانایی صاحب دعوت ( داعی ) در جذب مردم و پیوست دادن شان به کشتی دعوت، داعی موفق و کامیاب، توانا است که دعوت و فکره خویش را به مردم رسانده با وجود اختلاف سرشت شان در بین شان موثر واقع شود.
کسی که در کاروان دعوت قرار داشته و توانایی حد اقل جذب دیگران را ندارد نه تنها که از احتواء مردم به دعوتش عاجز مانده بلکه به دعوت، ناپسند واقع شده و دعوت را به تنگی و سختی رو برو می سازد زیرا هدف اساسی شامل کردن دیگران به دعوت این است که ایشان با دعوت به دشمنی نپرداخته و آن را در زندگی خویش کنار نگذارند.
بناء شخص به هر درجه از توان برسد و امکانات زیادی را به دست داشته باشد نمی تواند که به این جایگاه و مرتبه برسد جز اینکه دل های دیگران را جذب خود کرده و محبت شان را به دست بیاورد.
پس چگونه دیگران را دوست داشته باشیم و به قلب های شان راه پیدا کنیم تا آغازی برای جذب و شامل کردن شان به شکل کامل در پروسه دعوت باشد…؟
هر دعوتگر آرزو دارد تا بهره ای از حب دیگران را به دست بیاورد اما باید گفت هر آرزویی که می کنیم دریافتن آن مشکل است و هنگامی به آرزوی خود به شکل کامل خواهیم رسید که میل حقیقی و صادقانه رسیدن به قلوب و نفوس دیگران در ما موجود باشد و سپس به خاطر رسیدن و تحقق این هدف به وسایلی روی آوریم که قرار ذیل است:

چگونه دوستی دیگران را به دست آوریم؟

۱- شناخت کامل دیگران
در هنگام ملاقات با برادرانت معرفی کامل از ایشان به دست آور، اگر چه که او از توطالب آن نباشد این وصیتی است که امام شهید حسن البناء در رابطه با معایشت و همزیستی روی آن تاکید دارد تا اینکه همه در بوته اخوت، انس و تقرب ذوب شوند و این مهم در میان افرادی که با یکدیگر تعارف و شناسایی ندارند به وجود نخواهد آمد. مگر چگونه می شود به انسانی تقرب بجویی که آشنا نیستی که چه چیز او را در تنگنا و چه چیز باعث فرحت او می شود چه چیز او را خوشحال و چه چیز او را ناراحت و سرگردان میسازد. بدون شک تعارف با این خصوصیات ما را کمک می کند تا با طبیعت های دیگران برخورد خوبی داشته باشیم.
۲ خود را از دیگران بالاتر نشماریم
از دیگر چیزهایی که باعث نفرت همسالان و نزدیکان از یکدیگر می شود همانا تلاش در دخالت کردن در موضوعاتی است که در نزد شخص از موضوعات سری و خصوصی به شمار می رود. کوشیدن در داو طلب شدن و شناخت حاصل کردن به مشکلات شخص و شروع کردن به نصیحت وی نیز از همین دسته است. بنابر این لازم است که از این نوع تصرفات فاصله گرفت و در امور شخصی دیگران دست اندازی و دخالت نکنیم مگر اینکه از وی خواسته شود.
۳- کنار گذاشتن انتقاد زیاد
نقد کردن بیش از حد اطرافیان و آشنایان در بدست آوردن دوستی، محبت وعلاقه شان تاثیر منفی دارد زیرا کسی که مورد انتقاد قرار می گیرد خودش را در مقام دفاع قرار داده و با تمام قوت خویش می کوشد که درست بودن خودش و اشتباه دیگران را ثابت سازد پس همانا نقد زیاد، بزرگی و شأن شان را مورد جرح قرار داده و در مقابل کسی که به نقدشان می پردازد احساس منفی در ایشان به تحرک می آید.
۴- معامله و رفتار پسندیده با دیگران
دوستی یعنی بخشش در قدم اول و سپس درویدن. کسی که در تعامل خویش با دیگران بد بوده و بزرگی شان را رعایت نمیکند و به تقدیر شخصیت شان نمی پردازد و سپس انتظار دارد که دیگران وی را دوست داشته و به خود نزدیک سازند بدون شک خطا رفته است. به خاطر درک اهمیت این مسئله خوب است که خود را مورد سوال قرار دهیم که ای نفس! آیا تا به حال مظلوم و ستمدیده ای را کمک کرده ای؟ آیا به امداد و یاری مصیبت زده ای رسیده ای؟ آیا بر انسان تنگ دست و درویشی آسان گرفته ای؟
سپس بکوش تا حادثه غم انگیز و دشواری که به تو روی آورده بوده بیاد بیاوری که چقدر نیاز به کمک دیگران داشتی. احساس و شعورت را در برابر کسانی که در این حادثه با تو غمخواری کردند بیاد آور. همانا بدون شک انگیزه های محبت، مودت و تقدیر در انسان همیشه با کسی همراه است که نیکی وی به ما رسیده یا در وقت محنت و سختی در پهلوی ما قرار گرفته است.
۵- اجتناب از غیبت
هر انسان مزایا و عیوبی دارد، نکته های منفی و مثبت در هر انسانی وجود دارد، در روی زمین انسانی یافت نمی شود که منزه از تمام عیوب باشد به زبان آوردن سخن سوء از دیگران اثر زشت و ناگواری بر نقش دوستی به جا می گذارد و اعتماد را در بین دوستان متزلزل می سازد، و می ترسند سخنی را به زبان بیاورند مبادا که رای و نظر تو با نظریات ایشان متفاوت بوده و ایشان را به زشتی یاد کنی چنانچه دیگران را به جلوشان به بدی ذکر میکردی.
۶- پذیرش التماس
پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ما آموختند که خواهش و عذر برادران مومن خویش را بپذیریم.
بدون شک از روش هایی که دعوت گر را در جذب دیگران و به دست آوردن محبت شان کمک می کند و آن چیزی که ثمره خوبی برای دعوت در پی دارد پذیرفتن عذرهای برادران است. در نظر گرفتن این مهم احساسات دوستی و محبت را در قلوب و نفوس دیگران زنده می کند، زیرا ما عذر و درخواست شان را پذیرفتیم و با ایشان نه از جهت نظر خود بلکه با دیدخودشان وطبقی که می خواستند تعامل کردیم.
“دیل کارنگی” موسس کانون تعلیمات تحقیقات انسانی تاکید می کند که پذیرش التماس دیگران چیزی است که خواسته هر انسان است هنگامی که یک شخص بدون قصد و خواسته اش در حق تو خطا کند تو او را
۷- چهره بشاش داشتن
پیامبر صلی الله علیه وسلم این چنین ما را آموزش میدهند: “تبسمک فی وجه أخیک صدقه” آدرس: لبخندت به چهره برادرت برای تو صدقه محسوب می شود.
“لا تحقرن من المعروف شیئًا ولو أن تلقى أخاک بوجه طلق”آدرس هیچ کار خوب و پسندیده را حقیر مشمارید، ولو روبرویی با برادرت با چهره گشاده باشد.
بدون شک تروش رویی سبب فوری نفرت دیگران، استعداء و پخش روحیه ترس و خوف در قلوب دیگران می شود.
روی همین ملحوظ کسی که میخواهد محبت و رفاقت دیگران را به دست بیاورد بر وی لازم است که در فکر و آهنگ خود و ملاقات با دیگران توازن به وجود بیاورد و در ملاقات خود با ایشان روحیه ی برتری طلبی را کنار بگذارد.
گروهی از بشر هستند گمان شان بر این است که چهره در هم کشیدن و رو تروش کردن رایج، در حقیقت به نمایش گذاشتن قوت شخصیت بوده و ضرورتی است تا اینکه دیگران به دیده ی احترام به وی بنگرند اما واقعیت غیر این است.
کسی که خواهان جلب دوستی دیگران است بر وی لازم است که چهره ی خود را با لبخند پهناوری مزین و پر کند.
بدون شک اگر ما این وسایل را روی هم قرار دهیم و به قلوب دیگران راه بیابیم به زودی افرادی را بدست خواهیم آورد و ایشان را به بهترین شکل آماده و جذب خواهیم نمود تا اینکه از رجال فکر و اندیشه شده و از جمله ی بر افراشته کنندگان لواء فکر و اندیشه باشند.

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

خود را محاسبه کنید

ترتیب کننده: غلام حضرت (حمیدی) محاسبه چیست : اینکه ارزیابی کند انسان مسلمان اعمال روز ...

تصوف در پرتو قرآن وسنت نبوی  قسمت دوم

وقتی ما از مسیر انبیاء، اصحاب کرام مجتهدین دین و دوستان خدا دور شویم و ...

تصوف در پرتو قرآن وسنت نبوی

نوشته شیخ الطریقه، الحاج سید عبدالرحیم عاصمی خلیفه صاحب نوین همیشه زیر این آسمان آبی ...

چگونگی تقویت ایمان در دلها

نوشته:‌ حسین حسین شحاته ترجمه:‌ عبدالخالق احسان قلب جایگاه ایمان: خداوند عزوجل به فضل و ...

امت اسلامی وفریضه ی دعوت الی الله

نصیر احمد کریمی یکی از مسوولیت های مهم و وجایبی را که الله متعال بدوش ...

جوان و جوانی

عبدالقادر مومن جوان به کسی گفته می شود که پیوسته بالنده و با نشاط است ...

توقیربدعت تحقیر سنت است

قال الله تعالی : (( ما آتا کم الرسول فخذ وه ، و مانها کم ...

عبادت و تولیدات

نوشته:‌ دکتور یوسف قرضاوی ترجمه:‌عبدالخالق احسان هر باور دینی، بر پیروان خود انواعی از عبادات ...

هفت گروه در سایه عرش خدا

(مروری کوتاه به حدیثی از پیامبر  ) ((سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ...

مدیریت اختلاف

اختلاف و تفاوت، در شکل، رنگ، زبان ، اندیشه، دانش، استعداد، عقیده ودین، در حیات ...

ای جوان !توکی هستی ؟وازکدام گروه هستی؟

برادر جوان! آیا خودت رامی شناسی ؟آیاتاریخ وجوت را می دانی؟بزرگی وعزت خویش را در ...

توکل به خدا، ابزاری برای مقابله با استرس و فشارهای عصبی است

توکل به خدا، ابزاری برای مقابله با استرس و فشارهای عصبی است آموزه‌های دینی مانند ...

چرا دور می رویم؟

عبدالباری قانت قدم برداشتن در مسیر دعوت الی الله سعادتی است گرانبها و توفیقی است ...

نیاز اسلام به مردان زنده و احیا گر!

غلام حضرت « حمیدی » مبرهن است که هیچ دین و آیینی نمی تواند زنده ...

نکوهش تکبر

استاد میر ضیاء الحق « فریاد » استاد لیسه سلطان صلاح الدین سلجوقی و لیسه ...

موسیقی در میزان عقل و شرع

یکی از مسائلی که در فرهنگ اسلامی ما روی آن اتفاق نظر وجود ندارد،موسیقی است، ...

حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اولین مؤسس دولت اسلامی

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم از اولین روزهای که پیام خوشبختی و سعادت ...

مردی با اندشه های سبز همیشه بهار

بهار فصلی به دلها نزدیک است. همه کس بهار را دوست دارد. با شنیدن واژه¬ی ...

این قافله در حرکت است

نوشته:‌ نور احمد صمدی شاید زیاد شنیده باشیم که «الله متعال انسان های نیک را ...

احساس همرایی با الله تعالی

رضایت الله تعالی اساس هدف و خواسته¬ی¬ دعوتگر در مسیر راه و زندگی¬اش است. بدین ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3