خانه / صفحه اصلی / آرشیو مطالب / هر دم از این باغ! بری میرسد!

هر دم از این باغ! بری میرسد!

عبدالله باغچه مهتری
در شماره ۲۲۳ دوشنبه ۵ جدی ۱۳۹۰روزنامه اتفاق اسلام تحت عنوان «نیاز جدی به اصلاح سیستم جیره بندی برق شهری» مطلبی به چاپ رسید .
این مطلب از جهاتی بسیار، حاوی نکات جالبی است که بنده برای ادای دین و رسالت ملی خود به صورت موجز ناگزیر از طرح چند نکته اهم در این مقال هستم.
اول:
بسیار جالب است که با وجود این همه پرمدعاییها که در باره پیشرفت در زمینه های مختلف از سوی مقامات دولتی عنوان میشد، اما این مورد انکار ناپذیر همه ادعای کذب مدعیان را بر ملا ساخت و نشان داد که خیر گپ پیشرفت یک حرف مفت دهن پرکنی است که فقط برای بازی با افکار صورت میگیرد، وضعیت کشور خراب تر از آنی است که از جانب عالیمقامان ادعا میشود.
مردم شاهدند که مثلا سه چهار سال قبل برق هرات به لحاظ کیفی و کمی نسبت به امسال خیلی بهتر بود، جاده های شهر روشن و برق بیست و چهار ساعته با ولتاژ مناسب وجود داشت، قطع برق بسیار کم بود و… اما رفته رفته جاده های شهر از وجود برق محروم شد، ولتاژ برق پایین و پایین آمد، قطع و وصلها روز به روز بیشتر شد تا این که امسال خبر خوش جیره بندی برق نیمه جان هرات را به صورت رسمی از زبان مسئولان میشنویم، و طوری که مشاهده میشود اگر وضعیت به همین منوال به پیش رود در آینده شاهد قطع کلی برق هرات خواهیم بود که حقیقتا اگر چنان شود از چنین وضعیت مسخره ای به مراتب بهتر خواهد بود!
نکته دوم
نکته جالب گذارش خبری در باره جیره بندی برق هرات، آن است که برخلاف روال معمول که همیش مسئولان مردم را با وعده های دروغین سرخرمن دلخوش میکنند، این بار به واقعیتها اعتراف صورت گرفته است و پرده از روی بیکفایتی و بی برنامه گی حداقل یک بخش از پیکره نظام حکومتی که متعلق به وزارت برق میباشد بر داشته شد آن جا که نوشته اند از جمله عوامل افزایش مشکلات برق هرات «توزیع برق به قریه جات » است. البته این اعتراف، در حقیقت اعتراف به یک عامل کوچک از عوامل بسیار بزرگ دیگری است که همه ناشی از بیکفایتی و بی برنامگی و حتی استفاده جوییهای شخصی مسئولان در عرصه مدیریتی کشور میباشد و بسیار حرفهای نگفته دیگر در این مورد باقی است که به دلیل: گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من / آن چه البته به جای نرسد فریاد است، مردم از ابراز آن فعلا خود داری میکنند!
نکته سوم:
سومین نکته جالب، در مورد طرح کارشناس امور اقتصادی ولایت بود که واقعا جای دارد به این متخصص صاحب که پیشنهاد بکر شان توانست بدون کدام سنجش و بررسی از جانب مقامات مورد تصویب قرار گیرد، تبریک گفت!
اما به راستی من وقتی این قسمت از گزارش را خواندم به عنوان یک افغان غرق در خجالت شدم و خیلی تاسف خوردم و با خود اندیشیدم که وضع این مملکت به کجا رسیده است! نگاه کن چگونه تصامیمی که هیچ منطقی آن را بر نمی تابد، فقط برای سرکیسه کردن مردم با این سهولت و ریشخندی در مجلسی دو سه نفری اتخاذ میشود و حتی فورا تبدیل به قانون میگردد، در حالی که تصامیم مهم و راه گشا و سرنوشت ساز، با سالها بحث در محافل تقنینی کشور پاس نمیگردد!
باری!
در طرح کارشناس اقتصادی ولایت آمده است که « برای رفع مشکل برق باید صرفیه شهروندان مطابق به مصرف شان در کتگوریهای مختلف سنجش و اخذ گردد که مورد تایید قرار گرفت!»
اصلا باور انسان نمی آید که چنین حرف از کسی صادر شود که مدعی تخصص و کارشناسی است و باز از همه مهمتر و حیرت آور تر آن قسمتی است که نوشته است این طرح «مورد تایید قرار گرفت»!
حال توجه فرمایید:
– دولت برق را فکر میکنم به قیمت یک افغانی خریداری میکند و به قیمت سه افغانی یعنی سیصد فیصد بیشتر بالای مردم عادی و هفت افغانی یعنی هفتصد فیصد بیشتر بالای مراکز تجارتی و دکانها به فروش میرساند! مردم این مورد را تحمل میکنند چون کار قانونی است و جای هیچ اعتراضی هم در آن نیست!
– برق موجوده به صورت غیر معیاری که در اکثر جایها ولتاژ آن به کمتر از پنجاه ولت میرسد و با قطع و وصل های پیهم و دوامدار چندین ساعته همراه است به مردم رسانیده میشود و اکنون هم که صحبت از جیره بندی و این حرفهاست!
صرف نظر از خسارات بیشماری که این حالت به لحاظ اقتصادی بالای منطقه و مردم تحمیل کرده است! باز هم از مردم هیچ صدای اعتراضی به گوش نمیرسد که میگویند بیچاره گی است و با حالات موجود، نمیتوان انتظار بهتری داشت!
اما این که عده ای گمان میکنند مردم شعور ندارند و چشم ندارند و نمیبینند که در کشور چه میگذرد و میخواهند – بسیار معذرت میخواهم چون عبارتی رساتر از این ضرب المثل مردمی پیدا نکردم – عبرتی خود را به دامان مردم بیندازند و مردم را وامدار خود جلوه داده و بارهای ناحق دیگری را نیز بر دوش ملت تحمیل کنند، دیگر امری غیر قابل تحمل است که سکوت در مقابل آن گناه شمرده میشود.
لذا جا دارد که اکنون مردم از این ذوات بپرسند:
اولا چه کسی به شما این صلاحیت را داده است که از دل خود قانون بتراشید؟ آیا شما در هرات حکومت مستقلی دارید که خود میبرید و میدوزید و جامه های بدین نازیبندگی را میخواهید به قامت مردم راست کنید؟ در حالی که اتخاذ تصامیمی از این دست فکر نمیکنم که در صلاحیت مجلسهای دو سه نفری باشد!
ثانیا: از این ذوات میپرسیم، که امتیاز برق را به مردم فروخته اید، میتر برق را به آنان فروخته اید، مردم پول مصرف برق خود را مطابق قانون چند برابر به شما می پردازند، دیگر مردم چه مسئولیتی دارند؟ این همه مشکلاتی که به لحاظ کیفی و کمی در فرایند برق رسانی به مردم وجود دارد و شما مسبب و مسئول آن هستید به مردم چه ارتباطی دارد؟
مگر غیر از این است که هیچ کسی نمیتواند بالا تر از مقدار قانونی مشخص شده در نوعیت میتر برقی که شما توزیع کرده اید، برق مصرف کند؟ مگر هر کس جز به اندازه ضرورتی که دارد برق مصرف میکند؟ خوب پس چه حرفی باقی میماند حال شما بگویید در کجا و در کدام کتاب قانون نوشته اند که مردم باید این مقدار برق مصرف کنند، در غیر آن باید کتگوری! شوند؟
حال بالفرض که این قانون به اجرا گذاشته شود به گفته شاعر: گیرم که فلک جامه دهد کو اندام! چه کسی و چگونه میتواند این برنامه را طوری اجرا کند که در آن به مردم بیچاره ظلمی بیشتر از آنچه هست تحمیل نشود؟
همین اکنون بسیاری از خانه ها هستند که در یک خانه سه یا چهار فامیل با یک میتر برق گزاره میکنند، طبعی است که مصرف شان بالا است شما چگونه میتوانید او را از دیگرانی که به گفته شما باید کتگوری شوند! تفکیک کنید؟
من میدانم که با این طرح زمینه برای استفاده جوییهای بسیار دیگر فراهم می آید و هرگز شما آن پوست کلفتهای را که خود تان به آنان ترانزهای مستقل! نصب کرده اید، شامل کتگوری کرده نمیتوانید و این شلاق جز بر پیکر مظلومی که دستش به هیچ جایی بند نیست فرو نخواهد آمد!
آیا بهتر نیست در عوض این طرحهای سست و ناسخته، به مکلفیت خود عمل کنید و در مقابل پولی که از مردم میگیرید به آنان خدمات ارائه کنید و اگر نمیتوانید درب این باغ بی انگور را ببندید و پشت کار خود بروید!
در سیستم دولتی اگر مدیریت درست انجام شود، می بایست امکانات با در نظر داشت ظرفیتها و ضرورتها، بر مبنای برنامه ریزی دقیق به صورت معیاری در میان جامعه توزیع شود! نه این که با بی کفایتی کار ها درهم شود و هیچ مسئولی به علت ارتکاب جرمهای بیشمارش مورد محاسبه هم قرار نگیرد، اما وقتی برای برون رفت از بحران میخواهند تصمیمی بگیرند، با دستپاچگی راهکار های سخیف اینچنانی به مردم پیشکش میشود و باری بر بار مردم افزوده میگردد!
من یک روز از رادیو میشنیدم که کسی از مسئولین برق، کشور ایران را مثال میزد که در آن جا دولت مردم را کتگوری میکند! و ما هم در نظر داریم که چنین کنیم!
درحالی که خوب بود این کارشناس برق، با نگاهی همه جانبه این مورد را ارزیابی میکرد و از نکات مثبت بسیاری نیز که در خارج وجود دارد چیزکی استفاده میکرد!
بلی در بعضی کشور ها چنین قوانینی هست اما توجه داشته باشید که در آن کشور ها این موارد نیز وجود دارد:
– مثلا هر کس صد کیلووات در ماه مصرف برق داشته باشد از او پول نمیگیرند!
– اکثر خدماتی که به مردم از جانب دولت ارائه میشود شکل سوپسایدی دارد یعنی دولت گران میخرد و ارزان به اختیار مردم میگذارد.
– نحوه خدمت رسانی به شکل بسیار معیاری و دقیق انجام میشود و سهولتهای فراوانی برای مردم ایجاد شده است.
– ممکن است در جایی به صورت استثنایی، ازدیاد مصرف، بالای نرخ آن تاثیر بگذارد اما مقدار پولی که توسط دولت از طرف مصرف کننده اخذ میشود شکل سوپسایدی ندارد و به قیمت تمام شد به آنان ارائه میشود.
اکنون باید کسانی که قانون میتراشند در نظر بگیرند که با توجه به همه مشکلاتی که مردم ما خاصتا در این مورد با آن دچار اند چه وجه شباهتی میان ما و دیگران وجود دارد؟
نکته سوم:
در این گذارش نوشته بود که برق ترکمنستان بدون اطلاع قبلی از جانب آن کشور قطع شده است!
سوال این است که چرا در حالی که میان دو کشور قرار داد رسمی وجود دارد بدون دلیل ترکمنستان برق را در زمستان قطع میکند؟
که من فکر میکنم طبق معمول در این کار هم علتهای است که باز هم مسئولیت آن به خود چوکی نشینان، برمیگردد و روی هم رفته بی کفایتیهای فراوانی که در عرصه مدیریتی کشور دیده میشود، متاسفانه دیگر هیچ ارزش و اعتباری برای آنان و برای ملت افغانستان در نزد همسایگانش باقی نگذاشته است!
و اما واپسین سخن:
فکر میکنم مردم تا آخر در مقابل این بیحرمتیها ساکت نخواهند ماند! سوالات بی پاسخ فراوانی است که همه در پی یافتن پاسخ آن اند، مثل این که چرا در حالی که ملیارد ها دالر در این کشور چک و باد میشود، ولایت هرات که دارای ظرفیتهای وسیع و هم تاسیسات مهم صنعتی و حیاتی است و میتواند برای رسیدن به اعتلا و شکوه اقتصادی کشور ما موثریت زیادی داشته باشد این گونه از سوی دولت در معرض اقدامات عمدی خرابکارانه قرار گرفته و با این همه نا بسامانی مواجه شده است؟
آیا دلیل این مشکلات فقط بی کفایتی و سوء استفاده مسئولان است یا نه در پشت این پرده دست های کثیفی قرار دارند که یا برای انتقام از مردم و خطه هرات به دلایل ناپاک منطقه ای و زبانی و یا به دلایل سیاسی و… در کار اند تا از این طریق مقاصد ناروای خویش را بر آورده سازند!
مطلب هرچه باشد بلاخره جواب درخور خود را از سوی مردم خواهد گرفت! اما آخرین نکته برای آنانی که درکی دارند و چیزی میدانند و کاری کرده میتوانند آن است که برای رفع این گونه مشکلات، در پی چاره ی منطقی و درمانی اساسی باشند که مبادا کار از کار بگذرد و فرصت برای جبران از دست برود!

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

با سجده به خدایت نزدیک شو عنوان عربی: واسجد واقترب

محمد کمال الدین: برگردان: عبدالملک فاضلی سجده اوج درجه ی تذلل و خشوع در پیشگاه ...

هنر بدست آوردن دیگران (فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

ابر مرد دیگری که در سایه های قرآن قامت کشید! (عبدالحمید بن بادیس)

یاد داشت: پیوسته قابل یاد آوری می دانم که پرداختن به زنده¬گی شخصیت های اسلامی ...

فال بینی و عقیده به آن

نویسنده: الحاج مولوی سید عبداللطیف (راضی ادرانی) چگونه مردم با معتقدات غلط به دامان جادوگران ...

جلو چشم اطفال سگریت نکشید!

مترجم: عبدالجبار مطمئن علمای زیادی از ضررهای بزرگ سگریت و شومیت و حرامیت شان بحث ...

اساسات آرامش روح و روان در برابر اخبار نومید کننده‌ی اهل زمان

نگارنده: محمد موسی شریف گزارنده: استاد نعمت الله سبحانی در عصر کنونی فساد و بزه‌کاری ...

در قبال دعواهای فرزندانمان چه واکنشی نشان دهیم؟

منبع: www.joljol.com وتلخیص و ویرایش نجیبه صالحی استاد فرهنگ محجوبه هروی مقدمه دنیای صمیمی خانواده ...

چگونگی تقویت ایمان در دلها

نوشته:‌ حسین حسین شحاته ترجمه:‌ عبدالخالق احسان قلب جایگاه ایمان: خداوند عزوجل به فضل و ...

نیاز اسلام به مردان زنده و احیا گر!

غلام حضرت « حمیدی » مبرهن است که هیچ دین و آیینی نمی تواند زنده ...

فشار خون چیست؟

خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن ...

با صادقان!

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ [٩:١١٩] ای مومنان! از (مخالفت فرمان) ...

چرا خداوند(ج) رجل گفت وبشر نگفت؟!

ترجمه: عبدالجبار مطمئن در یکی از صنفهای پوهنتون که تعدادی زیادی محصلین شرکت کرده بودند، ...

تأملی بر دنیای اذکار و دعاهای پیامبر اکرم

مولوی ضیاءاحمد فاضلی مسؤول مدرسه احیاءالعلوم شکی نیست که ذکر و یاد الهی ایمان را ...

شادی و سرور از دیدگاه قرآن

دکتر محمود ویسی چکیده یکی از تمایلات و استعدادهای درونی انسان میل و نیاز به ...

رفتار اقتصادی افغانها در دام فرهنگ تکلف گرایی

نویسنده: عثمان عادل فرهنگ از برجسته ترین عواملی است که در درازنای تاریخ بشر به ...

قیامت کی است؟ متی الساعه؟

دکتور شمس الحق سلیم چندی قبل خبری در سرتاسر دنیا پخش شد و خیلی ها ...

عفت کلام

نوشته: عزیزاحمد سلجوقی زبان که در تمام ادوار تاریخ وسیله افهام و تفهیم بوده و ...

هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

خود را محاسبه کنید

ترتیب کننده: غلام حضرت (حمیدی) محاسبه چیست : اینکه ارزیابی کند انسان مسلمان اعمال روز ...

تصوف در پرتو قرآن وسنت نبوی  قسمت دوم

وقتی ما از مسیر انبیاء، اصحاب کرام مجتهدین دین و دوستان خدا دور شویم و ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3